Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/1-25/1

Giám sát giá sắn tuần 21/1-25/1

Giám sát giá cá tra tuần 21/1-25/1

Giám sát giá tôm tuần 21/1-25/1

Giám sát giá gạo tuần 14/1-18/1

Giám sát giá đường tuần 14/1-18/1

Giám sát giá cà phê tuần 14/1-18/1

Giám sát giá tiêu tuần 14/1-18/1

Giám sát giá điều tuần 14/1-18/1

Giám sát giá cao su tuần 14/1-18/1

Giám sát giá phân bón tuần 14/1-18/1

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/1-18/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 14/1-18/1

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 14/1-18/1

Giám sát giá sắn tuần 14/1-18/1

Giám sát giá cá tra tuần 14/1-18/1

Giám sát giá tôm tuần 14/1-18/1

Giám sát giá gạo tuần 7/1-11/1

Giám sát giá đường tuần 7/1-11/1

Giám sát giá cà phê tuần 7/1-11/1