Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 6/8-10/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 6/8-10/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 6/8-10/8

Giám sát giá cá tra tuần 6/8-10/8

Giám sát giá sắn tuần 6/8-10/8

Giám sát giá tôm tuần 6/8-10/8

Giám sát giá gạo tuần 30/7-3/8

Giám sát giá đường tuần 30/7-3/8

Giám sát giá cà phê tuần 30/7-3/8

Giám sát giá tiêu tuần 30/7-3/8

Giám sát giá điều tuần 30/7-3/8

Giám sát giá cao su tuần 30/7-3/8

Giám sát giá phân bón tuần 30/7-3/8

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 30/7-3/8

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 30/7-3/8

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 30/7-3/8

Giám sát giá cá tra tuần 30/7-3/8

Giám sát giá sắn tuần 30/7-3/8

Giám sát giá tôm tuần 30/7-3/8

Giám sát giá gạo tuần 23/7-27/7