Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 7/5-11/5

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/5-11/5

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 7/5-11/5

Giám sát giá cá tra tuần 7/5-11/5

Giám sát giá sắn tuần 7/5-11/5

Giám sát giá tôm tuần 7/5-11/5

Giám sát giá gạo tuần 30/4-4/5

Giám sát giá đường tuần 30/4-4/5

Giám sát giá cà phê tuần 30/4-4/5

Giám sát giá tiêu tuần 30/4-4/5

Giám sát giá điều tuần 30/4-4/5

Giám sát giá cao su tuần 30/4-4/5

Giám sát giá phân bón tuần 30/4-4/5

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 30/4-4/5

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 30/4-4/5

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 30/4-4/5

Giám sát giá cá tra tuần 30/4-4/5

Giám sát giá sắn tuần 30/4-4/5

Giám sát giá tôm tuần 30/4-4/5

Giám sát giá gạo tuần 23/4-27/4