Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/01-02/02

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 29/01-02/02

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 29/01-02/02

Giám sát giá cá tra tuần 29/01-02/02

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tôm tuần 29/01-02/02

Giám sát giá sắn tuần 29/01-02/02

Giám sát giá gạo tuần 22-26/01

Giám sát giá đường tuần 22-26/01

Giám sát giá cà phê tuần 22-26/01

Giám sát giá tiêu tuần 22-26/01

Giám sát giá điều tuần 22-26/01

Giám sát giá cao su tuần 22-26/01

Giám sát giá phân bón tuần 22-26/01

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 22-26/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 22-26/01

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22-26/01

Giám sát giá cá tra tuần 22-26/01

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tôm tuần 22-26/01

Giám sát giá sắn tuần 22-26/01

Giám sát giá gạo tuần 15-19/01