Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cà phê tuần 29/09-03/10/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá đường tuần 27/09-03/10/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá phân bón tuần 26/09-02/10/2014

Giá URE, DAP, UAN kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 26/09-02/10/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá sắn tuần 25/09–01/10/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá cá tra tuần 25/09-01/10/2014

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao.

Giám sát giá tiêu tuần 25/09-01/10/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá TACN tuần 25/09-01/10/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá điều tuần 25/09-01/10/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tôm tuần 24/09-30/09/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá sắn tuần 18/09–24/09/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá cà phê tuần 22/09-26/09/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá đường tuần 22/09-26/09/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá phân bón tuần 22/09-25/09/2014

Giá URE, DAP, UAN kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 19/09-25/09/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá cá tra tuần 18/09-24/09/2014

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao.

Giám sát giá TACN tuần 18/09-24/09/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá tôm tuần 17/09-23/09/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá điều tuần 18/09-24/09/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tiêu tuần 18/09-24/09/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.