Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 13/10-17/10/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá đường tuần 13/09-17/10/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá phân bón tuần 13/10-16/10/2014

Giá URE, DAP, UAN kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 10/10-15/10/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá sắn tuần 09/10–15/10/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá TACN tuần 09/10-15/10/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá cá tra tuần 09/10-15/10/2014

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao.

Giám sát giá điều tuần 09/10-15/10/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tiêu tuần 09/10-15/10/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá cao su tuần 06/10-10/10/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá đường tuần 04/09-10/10/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá phân bón tuần 06/10-10/10/2014

Giá URE, DAP, UAN kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực

Giám sát giá sắn tuần 02/10–08/10/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá TACN tuần 02/10-08/10/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 03/10-09/10/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá cá tra tuần 02/10-08/10/2014

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao.

Giám sát giá tiêu tuần 02/10-08/10/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá điều tuần 02/10-08/10/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tôm tuần 01/10-07/10/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cao su tuần 29/9-03/10/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.