Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá cao su tuần 27/10-31/10/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá đường tuần 27/09-31/10/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 24/10-31/10/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá cà phê tuần 27/09-31/10/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá phân bón tuần 27/10-30/10/2014

Giá URE, DAP kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực. Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Giám sát giá điều tuần 23/10-29/10/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tiêu tuần 23/10-29/10/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá tôm tuần 22/10-28/10/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cao su tuần 20/10-24/10/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá đường tuần 20/09-24/10/2014

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá cà phê tuần 20/09-24/10/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá phân bón tuần 20/10-23/10/2014

Giá URE, DAP kỳ hạn trên sàn tại một số khu vực. Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 17/10-23/10/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá bò tại một số thị trường

Giám sát giá sắn tuần 16/10–22/10/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá cá tra tuần 16/10-22/10/2014

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao.

Giám sát giá TACN tuần 16/10-22/10/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá tiêu tuần 16/10-22/10/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá điều tuần 16/10-22/10/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tôm tuần 15/10-21/10/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cà phê tuần 13/09-17/10/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.