Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá sắn tuần 01/08-06/08/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam.

Giám sát giá tôm tuần 30/07-05/08/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cá tra tuần 31/07-06/08/2014

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao. Giá cá tra nguyên liệu thịt trắng tại một số cơ sở nuôi.

Giám sát giá cà phê tuần 26/07-01/08/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá mía đường tuần 26/07-01/08/2014

Giá đường kỳ hạn trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc).

Giám sát giá cao su tuần 26/07-01/08/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá hạt điều tuần 26/07-01/08/2014

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm.

Giám sát giá phân bón tuần 25/07-31/07/2014

Giá ure kỳ hạn trên sàn CME. Giá Dap kỳ hạn tại một số khu vực trên thị trường thế giới. giá MOP nội địa Trung Quốc.

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/07-31/07/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá thịt bò tại một số thị trường.

Giám sát giá TACN tuần 24/07-30/07/2014

Giá ngô, lúa mỳ, đậu tương và khô đậu tương thế giới.

Giám sát giá sắn tuần 14/07-30/07/2014

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam.

Giám sát giá tôm tuần 23/07-29/07/2014

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cá tra tuần 24/07-30/07/2014

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao. Chào giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh vào các khu vực.

Giám sát giá cao su tuần 19/07-25/07/2014

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá cao su thiên nhiên tại khu vực cửa khẩu Móng Cái và Lào Cai.

Giám sát giá tiêu tuần 19/07-25/07/2014

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai.

Giám sát giá hạt điều tuần 19/07-25/07/2014

iá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm.

Giám sát giá cà phê tuần 19/07-25/07/2014

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên.

Giám sát giá mía đường tuần 19/07-25/07/2014

Giá đường kỳ hạn trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc).

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/07-24/07/2014

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường. Giá thịt bò tại một số thị trường.

Giám sát giá phân bón tuần 18/07-24/07/2014

Giá Dap, Ure kỳ hạn tại một số thị trường. Giá MOP nội địa Trung Quốc.