Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá đường tuần 15/06-19/06/2015

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá cao su tuần 15/06-19/06/2015

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Giám sát giá cà phê tuần 15/06-19/06/2015

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên

Giám sát giá phân bón tuần 12/06-18/06/2015

Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Giám sát giá Gạo tuần 15/06-19/06/2015

Giá gạo nguyên liệu, giá lúa tại ĐBSCL. Giá gạo xuất khẩu thế giới theo chủng loại.

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 12/06-18/06/2015

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường.

Giám sát giá sắn tuần 12/06-18/06/2015

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá tiêu tuần 12/06-18/06/2015

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần (11/06-17/06/2015)

Giá thị trường thế giới

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần (11/06-17/06/2015)

Giá thị trường nội địa

Giám sát giá cá tra tuần 11/06-17/05/2015

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá điều tuần 11/06-17/06/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tôm tuần 10/06-16/06/2015

Giá tôm thẻ cỡ 40-100 con/kg và 50-100 con/kg.

Giám sát giá cà phê tuần 08/06-12/06/2015

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên

Giám sát giá đường tuần 08/06-12/06/2015

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá Gạo tuần 08/06-12/06/2015

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm, giá lúa tại ĐBSCL. Giá gạo xuất khẩu thế giới theo chủng loại.

Giám sát giá sắn tuần 05/06-11/06/2015

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần (04/06-10/06/2015)

Giá thị trường thế giới

Giám sát giá cá tra tuần 04/06-10/05/2015

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tiêu tuần 05/06-11/06/2015

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai