Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá phân bón tuần 13/03-19/03/2015

Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Giám sát giá Thịt và Thực phẩm tuần 13/03-19/03/2015

Giá heo hơi tại một số khu vực. Giá thịt lợn hơi trên 80kg tại một số thị trường.

Giám sát giá Gạo tuần 16/03-20/03/2015

Giá gạo nguyên liệu tại ĐBSCL. Giá lúa tươi tại đồng. Giá gạo xuất khẩu thế giới theo chủng loại.

Giám sát giá TACN nội địa tuần 12/03--18/03/2015

Giá thị trường nội địa

Giám sát giá TACN thế giới tuần 12/03-18/03/2015

Giá thị trường thế giới

Giám sát giá cá tra tuần 12/03-18/03/2015

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tiêu tuần 12/03-18/03/2015

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai

Giám sát giá điều tuần 12/03-18/03/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tôm tuần 11/03-17/03/2015

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá cà phê tuần 09/03-13/03/2015

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York. Giá cà phê Robusta trên thị trường London. Giá cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên

Giám sát giá đường tuần 09/03-13/03/2015

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Giám sát giá sắn tuần 05/03-11/02/2015

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giám sát giá Gạo tuần 09/03-13/03/2015

Giá gạo nguyên liệu tại ĐBSCL. Giá lúa tươi tại đồng. Giá gạo xuất khẩu thế giới theo chủng loại.

Giám sát giá TACN thế giới tuần 05/03-11/03/2015

Giá thị trường thế giới

Giám sát giá TACN nội địa tuần 05/03--11/03/2015

Giá thị trường nội địa

Giám sát giá cá tra tuần 05/03-11/03/2015

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá điều tuần 05/03-11/03/2015

Giá hạt điều trên sàn giao dịch Kochi - Ấn Độ. Giá điều khô tại Gia Lai. Giá điều thành phẩm

Giám sát giá tiêu tuần 05/03-11/03/2015

Giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi (Ấn Độ). Giá tiêu tại Indonesia. Chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai

Giám sát giá tôm tuần 04/03-10/03/2015

Giá tôm thẻ cỡ 40 con/kg và 90-100 con/kg.

Giám sát giá đường tuần 02/03-06/03/2015

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)