Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá gạo tuần 05/02-09/02

Giám sát giá đường tuần 05/02-09/02

Giám sát giá cà phê tuần 05/02-09/02

Giám sát giá tiêu tuần 05/02-09/02

Giám sát giá điều tuần 05/02-09/02

Giám sát giá cao su tuần 05/02-09/02

Giám sát giá phân bón tuần 05/02-09/02

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 05/02-09/02

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 05/02-09/02

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 05/02-09/02

Giám sát giá cá tra tuần 05/02-09/02

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Giám sát giá tôm tuần 05/02-09/02

Giám sát giá sắn tuần 05/02-09/02

Giám sát giá gạo tuần 29/01-02/02

Giám sát giá đường tuần 29/01-02/02

Giám sát giá cà phê tuần 29/01-02/02

Giám sát giá tiêu tuần 29/01-02/02

Giám sát giá điều tuần 29/01-02/02

Giám sát giá cao su tuần 29/01-02/02

Giám sát giá phân bón tuần 29/01-02/02