Giám sát giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá

Giám sát giá gạo tuần 7/1-11/1

Giám sát giá đường tuần 7/1-11/1

Giám sát giá cà phê tuần 7/1-11/1

Giám sát giá tiêu tuần 7/1-11/1

Giám sát giá điều tuần 7/1-11/1

Giám sát giá cao su tuần 7/1-11/1

Giám sát giá phân bón tuần 7/1-11/1

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 7/1-11/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 7/1-11/1

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 7/1-11/1

Giám sát giá sắn tuần 7/1-11/1

Giám sát giá cá tra tuần 7/1-11/1

Giám sát giá tôm tuần 7/1-11/1

Giám sát giá gạo tuần 31/12-4/1

Giám sát giá cà phê tuần 31/12-4/1

Giám sát giá tiêu tuần 31/12-4/1

Giám sát giá điều tuần 31/12-4/1

Giám sát giá cao su tuần 31/12-4/1

Giám sát giá phân bón tuần 31/12-4/1

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 31/12-4/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)