Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Giá hồ tiêu thị trường ngày 12/2/2018: Giá tiêu xô nội địa vẫn đứng giá

Thị trường đường thế giới ngày 12/02/2018: Giá đường thô thế giới giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/02/18: Giá Urea ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/02/18: Giá DAP ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/02/18: Giá Kali ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/02/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 12/02/18: Giá SA duy trì ổn định

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/02/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 12/02/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 12/02/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/02/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 12/02/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 12/02/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/02/2018

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 2/2-8/2

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/2

Dự báo USDA 2/2018: Dự báo tăng lượng nhập khẩu của Indonesia

Có thể Philippines nhập khẩu theo cơ chế Chính phủ- Tư nhân

Thị trường Phân bón ngày 10/02/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 10/02/18: Giá Urea không đổi