Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 21/25 của Việt Nam ngày 3/11-6/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 5/11-6/11

Giá tôm tại Tây Nam Bộ ngày 16/11

Thị trường cà phê ngày 16/11/2018: Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục tăng so với ngày hôm qua

Thị trường đường thế giới ngày 15/11/2018: Giá đường thô ổn định, đường trắng thế giới giảm

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: Giá Urea Phú Mỹ ở mức 8750-8800 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: DAP xanh hồng hà 64% chào 13000-13200 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: Giá Kali Israel miểng ở mức 8200 đ/kg

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: Giá NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE chào giá 8400-8600 đ/kg

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/11/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 16/11/2018: Giá SA Nhật-Kim Cương ở mức 3800-4100 đ/kg

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/11/2018

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/11/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/11/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/11/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/11/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/11/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/11/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 16/11/2018

Giá lúa tươi OM 5451 ngày 16/11/2018