Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 21/02/2018

Chào giá ngô nhập khẩu không biến động nhiều sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài

Giá cao su thế giới ngày 21/2/2018

Giá hạt điều ngày 21/02/2018

Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 21/02/2018

Giá heo dân tại Đồng Nai ngày 21/02/2018

Giá hồ tiêu thị trường ngày 21/2/2018: Giá tiêu xô nội địa giữ ổn định so với trước tết

Thị trường Phân bón ngày 21/02/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 21/02/18: Giá SA duy trì ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá Urea bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường Cần Thơ ngày 21/02/18: Giá NPK bán ra ổn định

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá Ure bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá DAP bán ra không đổi

Thị trường Sóc Trăng ngày 21/02/18: Giá Kali bán ra ổn định

Thị trường đường thế giới ngày 21/02/2018: Giá đường thô thế giới giảm so với phiên cuối năm