Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng nhẹ sau thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra tương đối tốt đẹp

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng nhẹ sau thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra tương đối tốt đẹp

Thị trường Phân bón ngày 16/2/2019

Ngày 16/2, chào giá Ure Malay hạt đục tại cảng ở mức 7300 đ/kg; tại kho 7250-7300 đ/kg. Dự kiến ngày 23/2 có tàu 26.600 tấn Kali cập cảng Sài Gòn.

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 15/2/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 15/2/2019

Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/2/2019

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 16/2/2019

Giám sát giá điều tuần 11/2-15/2

Giá cao su thế giới ngày 15/2/2019

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/2

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 14/2/2019

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa ngày 15/2/2019

Giá cám gạo ngày 15/2/2019

Giá cám gạo ngày 15/2/2019

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 15/2/2019

Nhu cầu khô đậu tương vẫn rất ảm đạm

Giá ngô bán nội địa ngày 15/2/2019

Giá ngô miền Bắc cũng đã đẩy tăng mạnh, nhiều đơn vị ngưng chào giá ngô cho hàng giao tháng 3/4/5

Thị trường nguyên liệu sắn tại Tây Ninh ngày 15/2/2019

Thị trường nguyên liệu tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên ngày 15/2/2019