Duy nhất

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Duy nhất

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 16/5-20/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 20/5-22/5

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 28/5

Thị trường Phân bón ngày 26/05/2018

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá Urea không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá DAP không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá Kali không đổi

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá NPK ổn định

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 26/05/18: Giá SA ổn định

Giá ngũ cốc và hạt đồng loạt tăng trong phiên giao dịch cuối tuần

Chính phủ Brazil cho biết đã đạt được thỏa thuận với hiệp hội tài xế xe tải để tạm dừng cuộc biểu tình trong vòng 15 ngày. Chính phủ cam kết trợ cấp và ổn định giá dầu diesel, có thể tốn 5 tỷ reais (1,4 tỷ USD) trong năm nay.

Giá cám tại Kiên Giang ngày 26/05/2018

Giá tấm 3,4 tại Kiên Giang ngày 26/05/2018

Giá tấm 1,2 tại Kiên Giang ngày 26/05/2018

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 26/05/2018

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 26/05/2018

Giá lúa tươi IR 504 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 26/05/2018

Giá lúa tươi OM 5451 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 26/05/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/05/2018

Giá gạo nguyên liệu IR 504 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 26/05/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/05/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm