Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Top 20 doanh nghiệp nhập khẩu khô đậu tương lớn nhất năm 2015 chiếm gần 62% tỷ trọng

Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam năm 2015 tăng mạnh hơn 32% so với năm trước, lên mức 4,37 triệu tấn. Trong đó, Top 20 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất chiếm tới gần 62% tỷ trọng (tương đương khoảng hơn 2,7 triệu tấn).

Xuất khẩu gạo đi Trung Quốc năm 2015 đạt 2,16 triệu tấn, kim ngạch 879 triệu USD, tăng 11,5% về lượng và 1,5% về kim ngạch so với năm 2014

Xuất khẩu gạo trắng đi Trung Quốc đạt 1,31 triệu tấn trong năm 2015, chiếm trên 60% tổng lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc

Xuất khẩu gạo trắng đi Trung Quốc

Xuất khẩu gạo thơm đi Trung Quốc năm 2015 đạt 285,5 ngàn tấn, tăng 34% so với năm trước, tập trung vào các tháng đầu năm có nguồn cung Đông Xuân

Xuất khẩu gạo Nếp đi Trung Quốc năm 2015 đạt 391,8 ngàn tấn, giảm 5,9% so với năm trước do đầu năm 2015 Trung Quốc nhập khẩu ít

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2015

Tình hình tồn kho tại nhà máy đường và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật đến 22/1/2016

Giá heo hơi tại Đông Nam Bộ giảm mạnh

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 13/01-19/01

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 13/01-19/01 chiếm 91,03% trong tổng khối lượng xuất khẩu chung đạt 3.929 tấn thu về 43,69 triệu USD.

Xuất khẩu cá tra năm 2015: Giảm vả về lượng và kim ngạch so với năm 2014

Theo số liệu TCHQ, xuất khẩu cá tra trong năm 2015 đạt 734,88 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,55 tỷ USD, giảm 8,03% về lượng và 12,6% về kim ngạch so với năm 2014.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Bắc Mỹ 2015: Giảm 1,96% về lượng và 9,85% về kim ngạch

Theo số liệu TCHQ, xuất khẩu cá tra sang thị trường Bắc Mỹ trong năm 2015 đạt 176,14 nghìn tấn, kim ngạch đạt 449,01 triệu USD, giảm 1,96% về lượng và 9,85% về kim ngạch so với năm 2014.

Tốc độ tăng trưởng về lượng, kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2015 so với năm 2014, %

Nhập khẩu cao su 2015: tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch

Theo số liệu TCHQ, tổng nhập khẩu cao su trong năm 2015 đạt 393,32 nghìn tấn, kim ngạch 651,97 triệu USD, tăng 20,53% về lượng nhưng giảm 0,31% về kim ngạch so với năm 2014.

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo thơm đi Châu Phi 1/2014-12/2015 (USD/tấn, FOB)

Lượng xuất khẩu gạo thơm đi một số nước châu Phi năm 2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm đi một số nước châu Phi tháng 12/2015 (ngàn tấn)

Lượng và kim ngạch xuất gạo Thơm đi châu Phi theo tháng, 1/2014-12/2015

Lượng và kim ngạch xuất gạo đi châu Phi theo tháng, 1/2014-12/2015

Giá gà tam hoàng Đông Nam Bộ tiếp tục giảm

Tuần này, giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ giảm tiếp 1.000 đồng/kg so với tuần trước xuống mức 37.000 đồng/kg. Giá gà hiện tại đang ngang bằng so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam theo cảng/ cửa khẩu năm 2015 (%)

Trong năm 2015, lượng sắn lát xuất khẩu qua cảng Quy Nhơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 60% tổng lượng sắn lát xuất khẩu.