Đồ thị thị trường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đồ thị thị trường

Trong kỳ từ 19/10-6/11, phân bón Kali vẫn là mặt hàng đứng đầu, tăng mạnh 251,3% về lượng, lên mức 99,76 nghìn tấn

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, trong kỳ từ 19/10-6/11, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt khoảng 234,86 nghìn tấn, kim ngạch 83,32 triệu USD, tăng mạnh 35,4% về lượng và tăng 27,8% về kim ngạch so với kỳ trước.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, từ 01/2013-15/10/2014

Theo thống kê của Tổng Cục Hải quan, từ ngày 01 – 15/10/2014, cả nước xuất khẩu được 14.314 tấn điều, kim ngạch xuất khẩu đạt 98 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 31/10-06/11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 31/10-06/11 đạt 13.295 tấn thu về 29,06 triệu USD giảm 22,44% về lượng và 19,72% về kim ngạch so với kỳ 24/10-30/10

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 31/10-06/11 so với kỳ 24/10-30/10

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 91,83% và 92,25% trong tổng xuất khẩu chung

Cơ cấu thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 9/2014

Trong tháng 9, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu đường lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,29 triệu USD, chiếm 51,21% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu chủng loại phân bón cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia trong tháng 9/2014 và 9 tháng 2014, %

9 tháng 2014, Việt Nam xuất khẩu SVR10 sang Malaysia lớn nhất, đạt 98,7 nghìn tấn, kim ngạch 160,6 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 35,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/1-15/10/2014

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong kỳ từ 1/10 – 15/10/2014 đạt khoảng 39,56 nghìn tấn, kim ngạch 15,12 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 01/10-22/10

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/10-22/10 đạt 44.776 tấn thu về 95,66 triệu USD giảm 4,04% về lượng và 5,33% về kim ngạch so với kỳ 01/09-22/09

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 01/10-22/10 so với kỳ 01/09-22/09

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 91,55% và 90,9% trong tổng xuất khẩu chung

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 9/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 9/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 41,6 nghìn tấn DDGS, tăng 3,48% so với tháng trước và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ 01/2013-09/2014

Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 9/2014 đạt 524,9 ngàn tấn, trị giá 233,1 triệu USD, tăng 26,04% về lượng và 21,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu phân bón ure của Trung Quốc 9 tháng 2014 đạt 8,07 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2014

Tháng 9/2014, sản xuất ure của Trung Quốc đạt khoảng 2,82 triệu tấn – giảm nhẹ so với mức 2,85 triệu tấn tại cùng kỳ năm 2013. Lũy kế sản xuất ure của nước này trong 9 tháng 2014 đạt 24,62 triệu tấn.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 16/10-22/10 so với kỳ 09/10-15/10

Xuất khẩu đi 10 thị trường lớn nhất về lượng trong kỳ 16/10-22/10 tăng 11,35% về lượng và 11,0% về kim ngạch so với kỳ 09/10-15/10

Top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 9/2014 theo lượng

Trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu điều nhiều nhất sang thị trường Mỹ, đạt 9.396 tấn, chiếm 32,58% tổng lượng điều xuất khẩu trong tháng 9.

Top 10 thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 9/2014 theo lượng

Trong tháng 9/2014, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam, đạt 1.202 tấn, chiếm 16,35% trong tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu tháng 9.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 16/10-22/10 so với kỳ 09/10-15/10

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 91,6% và 92,82% trong tổng xuất khẩu chung.

Cơ cấu lượng cao su xuất/nhập khẩu sang các thị trường trong tháng 9 và trong tháng 8/2014

Trong tháng 9/2014, Việt Nam xuất khẩu cao su sang khoảng 50 thị trường.

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ 01/2012-09/2014

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 9/2014 đạt 364.720 tấn, giảm nhẹ 0,45% so với tháng trước nhưng giảm mạnh 38,37% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhập khẩu ngô theo cảng trong kỳ từ 01-15/10/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong kỳ từ 01-15/10/2014, Việt Nam nhập khẩu ngô theo lượng lớn nhất vào cảng Cái Lân (Quảng Ninh) với lượng là 96.052 tấn, chiếm 39.9%

Diễn biến giá lợn thịt lợn mông sấn trên thị trường tuần từ 12/2013-10/2014

Tuần này (17-23/10), bán lẻ thịt lợn mông sấn tại các thành phố lớn vẫn không có gì biến động so với tuần trước đó.