Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá điều khô (chưa bóc vỏ) tại ĐắK Lắk, từ tháng 7/2014-8/2015

Tiếp tục xu hướng tăng của tuần trước, trung bình tuần này (07/08-12/08), giá thu mua điều khô (chưa bóc vỏ) tại Đắk Lắk tăng mạnh 1.250 đồng/kg, lên mức 26.000 đồng/kg.

Tồn kho cà phê xanh của Mỹ theo tháng, từ tháng 1/2014-6/2015

Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) của Mỹ báo cáo tồn kho tại các kho cảng tính đến cuối tháng 6/2015 tăng mạnh 4,17% so với hồi cuối tháng 5.

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London trung bình theo tuần

Trung bình tuần, giá đường thô tháng 10 giảm mạnh 3,7% trượt mốc 11 cent/lb hay trượt 240 USD/tấn xuống mức 10,84 cent/lb (hay 239 USD/tấn).

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015

Theo báo cáo tháng 7 của Tổng cục Thống kê, lượng phân bón nhập khẩu trong tháng 7/2015 ước đạt 450 nghìn tấn, kim ngạch đạt 139 triệu USD.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 22/07-28/07 so sánh với kỳ 15/07-21/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 22/07-28/07 chiếm 88,32% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.178 tấn thu về 58,54 triệu USD.

Cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 22/07-28/07 so với kỳ 15/07-21/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 22/07-28/07 đạt 15.050 tấn, thu về 31,39 triệu USD, tăng 20,88% về lượng và 22,31% kim ngạch so với kỳ 15/07-21/07.

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 80.6 nghìn tấn cám mỳ

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ tháng T1/2014-T7/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015 đạt 519 nghìn tấn, trị giá 760 triệu USD, tăng 13,6% về khối lượng nhưng giảm 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-6/2015

Theo số liệu của Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của Thái Lan trong tháng 6/2015 đạt 625,7 ngàn tấn, trị giá 222 triệu USD

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/07-21/07 so sánh với kỳ 08/07-14/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 15/07-21/07 chiếm 89% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 3.360 tấn thu về 37,99 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 15/07-21/07 so với kỳ 08/07-14/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 15/07-21/07 đạt 12.147 tấn, thu về 25,05 triệu USD, giảm 14,59% về lượng và 14,17về kim ngạch so với kỳ 08/07-14/07.

Lượng sản xuất phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 01/2014-5/02015

Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước sản lượng phân đạm urê đạt 945 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 40.4 nghìn tấn cám gạo

Top thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 6/2015 theo lượng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 6/2015, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam với 10.472 tấn

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo KDM theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Tại sàn Thượng Hải, trung bình giá cao su thiên nhiên giao các kỳ hạn tháng 8/2015 đã tăng nhẹ 80 NDT/tấn lên mức 12.202 NDT/tấn, giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2015 tăng 95 NDT/tấn lên mức 12.296 NDT/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 10/2015 tăng nhẹ 24 NDT/tấn lên mức 12.006 NDT/tấn so với tuần trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 7/2015, 8/2015, 9/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Trung bình tuần này, tại sàn giao dịch Tocom giá cao su các kỳ hạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9 đều tăng nhẹ 5,71 Yên/kg, 3,48 Yên/kg và 1,84 Yên/kg so với tuần trước lên mức lần lượt 201,25 Yên/kg (kỳ hạn tháng 7), 202,67 Yên/kg (kỳ hạn tháng 8) và 205,12 Yên/kg (kỳ hạn tháng 9).