Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải

Tại sàn Thượng Hải, trung bình tuần giá cao su thiên nhiên các kỳ hạn tháng 6; tháng 7; tháng 8 lần lượt tăng 96 NDT/tấn; 452 NDT/tấn; 514 NDT/tấn lên mức 13.005 NDT/tấn; 12.921 NDT/tấn và 12.981 NDT/tấn

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 9/4-15/4/2015 so sánh với kỳ 2/4-8/4/2015

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 9/4-15/4/2015 chiếm tỷ trọng là 92,52% trong tổng xuất khẩu chung.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 9/4-15/4/2015

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 9/4-15/4/2015 đạt 13.385 tấn tấn thu về 31,49 triệu USD tăng 25,49% về lượng và 33,07% về kim ngạch so với kỳ 2/4-8/4/2015

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 3/2015 (ngàn tấn)

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ 1/2014-3/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2014 tăng 35,1% về lượng nhưng giảm 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-3/2015

3 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu phân bón của Việt Nam đạt 164,647 nghìn tấn, trị giá 59,481 triệu USD

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-03/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 3/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 55 nghìn tấn DDGS

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 31/03-06/04/2015

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cá tra trong kỳ 31/03-06/04 đạt 10.593 tấn thu về 24,99 triệu USD giảm 24,65% về lượng và 22,5% về kim ngạch so với kỳ 24/03-30/03.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 31/3-6/4/2015 so sánh với kỳ 24/3-30/3/2015

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 31/3-6/4/2015 chiếm tỷ trọng lần lượt là 90,32% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo theo chủng loại, tháng 3/2015 (ngàn tấn)

Sản xuất phân bón của Việt Nam theo một số chủng loại từ 1/2014-2/2015

Trong 2 tháng đầu năm 2015, sản xuất phân đạm Urê ước đạt 370,7 nghìn tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-15/3/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong kỳ từ 01/03-15/03/2015, xuất khẩu điều của Việt Nam đạt 7.976 tấn, trị giá 58,39 triệu USD.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-15/03/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong kỳ từ 01/03-15/03/2015 đạt 7,55 ngàn tấn, trị giá 67,12 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-03/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 3/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 401.8 nghìn tấn ngô

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong tháng 3/2015

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cá tra trong tháng 3/2015 đạt 52.182 tấn tấn thu về 122,743 triệu USD tăng 33,72% về lượng và tăng 39,96% về kim ngạch so với tháng 2/2015.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 3/2015 so với tháng 2/2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 ttháng 3/2015 chiếm tỷ trọng lần lượt là 90,93% và 90,09% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn cám mỳ,

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn cám gạo

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn DDGS,