Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng thị trường xuất khẩu đường lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 6/2015

Trong tháng 6, Lào là thị trường xuất khẩu đường lớn nhất sang Việt Nam với 1,67 triệu USD, chiếm 51,77% kim ngạch nhập khẩu.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ 1/2013-7/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015 đạt 533,95 nghìn tấn, trị giá 779,92 triệu USD tăng 18,6% về lượng nhưng giảm 6,24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam, tháng 1/2014 – tháng 7/2015

Trong 7 tháng đầu năm 2015, Việt Nam nhập khẩu 2,53 triệu tấn phân bón các loại, kim ngạch đạt 795,2 triệu USD, tăng 16,8% về lượng và 16,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 05/08-11/08 so với kỳ 29/07-04/08

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cá tra trong kỳ 05/08-11/08 đạt 9.859 tấn, thu về 20,66 triệu USD, giảm 12,36% về lượng và 10,15% về kim ngạch so với kỳ từ 29/07-04/08.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 05/08-11/08 so sánh với kỳ 29/07-04/08

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 05/08-11/08 chiếm 88,85% so với tổng khối lượng xuất khẩu chung đạt 3.137 tấn thu về 39,64 triệu USD.

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 19.52 nghìn tấn ngô

Diễn biến giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi - Ấn Độ, từ tháng 10/2014-8/2015

Trung bình tuần này (13/08-19/08), giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi điều chỉnh tăng 415 rupee/tạ so với trung bình tuần trước, lên mức 65.093 rupee/tạ.

Diễn biến giá thu mua điều khô Đắc Lắc theo ngày, từ 08/2014-08/2015

Tuần này (13/08-19/08), giá thu mua điều khô (chưa bóc vỏ) tại Đắk Lắk ổn định ở mức 29.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng vào cuối tuần trước

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Trung bình tuần này, giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giao các kỳ hạn tháng 8/2015, tháng 9/2015 và tháng 10/2015 giảm lần lượt 440 NDT/tấn, 446 NDT/tấn và 196 NDT/tấn xuống mức lần lượt là 10.949 NDT/tấn, 10.990 NDT/tấn và 11.056 NDT/tấn so với tuần trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Trung bình tuần này, tại sàn Tocom giá cao su RSS3 giao các kỳ hạn tháng 8/2015, tháng 9/2015 và tháng 10/2015 giảm nhẹ lần lượt 1,62 Yên/kg, 0,92 Yên/kg và 0,22 Yên/kg xuống mức lần lượt 184,2 Yên/kg, 187,56 Yên/kg và 190,14 Yên/kg.

Diễn biến giá đường kỳ hạn (ZCE) Trung Quốc trung bình theo tuần, 2014-2015

Trong tuần (10/08-14/08), các hợp đồng đường trên sàn ZCE đảo chiều tăng nhẹ trở lại sau khi suy giảm trong tuần trước.

Diễn biến giá cà phê vối nhân xô nội địa theo tháng, từ tháng 1/2014-7/2015

Tính trung bình tháng 7, giá cà phê vối nhân xô tại một số tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đăk Lăk và Lâm Đồng đồng loạt suy giảm so với trung bình tháng 6.

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo 5% tấm năm 2014-15 – USD/tấn, FOB

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo Nếp năm 2014-15 – USD/tấn, FOB

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo tháng, năm 2014-2015

Diễn biến giá lợn hơi trên 80 kg trên thị trường

Tại miền Bắc, giá heo hơi tuần này vẫn dao động ở mức cao, khoảng 50.000-51.500 đồng/kg, tăng nhẹ thêm 500-1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Diễn biến giá chào bán tiêu đen xô của một số Doanh nghiệp tại Gia Lai, tháng 3/2014 –8/2015

Trung bình tuần này (07/08-12/08), giá chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai suy giảm mạnh 9.700 đồng/kg so với tuần trước

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 30/07-05/08 so sánh với kỳ 23/07-29/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 30/07-05/08 đạt 9.846 tấn, thu về 19,56 triệu USD, giảm 37,08% về lượng và 40,45% về kim ngạch so với kỳ 23/07-29/07.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 30/07-05/08 so sánh với kỳ 23/07-29/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 03/07-05/08 chiếm 92,06% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.150 tấn thu về 48,82 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-07/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 7/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 309.27 nghìn tấn ngô.