Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tương quan giữa giá Ure thế giới (USD/tấn) và giá Ure xuất xưởng tại nhà máy Sơn Đông, Trung Quốc (NDT/tấn)

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Gía xuất khẩu điều tiếp tục đi lên trong tháng 10 do lượng điều trong nước khan hiếm

Gía xuất khẩu điều tiếp tục đi lên trong tháng 10 do lượng điều trong nước khan hiếm trong khi nhu cầu cho thị trường xuất khẩu cuối năm tăng cao

Lượng (nghìn tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ 1/2015-10/2016

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Mỹ 9 tháng 2016 so sánh với cùng kỳ năm 2015

10 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc nhập là nhà nhập khẩu lớn nhất, với lượng nhập Nếp lên đến 783 ngàn tấn

Tháng 10/2016 các doanh nghiệp Việt chủ yếu xuất khẩu nếp, tấm đi Trung Quốc và gạo thơm đi Ghana

Xuất khẩu gạo Thơm Việt Nam tháng 10/2016 đạt 105,3 ngàn tấn, trong đó đi Ghana 54,6 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Nếp Việt Nam tháng 10/2016 đạt 106,7 ngàn tấn, trong đó đi Trung Quốc 96,8 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Trắng Việt Nam tháng 10/2016 đạt 126,3 ngàn tấn, giảm mạnh so với tháng trước do đã giao xong hàng đi Philippines

Tháng 10/2016 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 393 ngàn tấn, kim ngạch 177,4 triệu USD, chủ yếu xuất đi Trung Quốc và Ghana

Gía hồ tiêu trên sàn IPSTA giảm mạnh

Top doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo lượng tháng 09/2016

Giá cao su tại Tocom đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2015

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Xuất khẩu cá tra 10 tháng 2016 tăng 3,42% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Trong tháng 10/2016 FDA đã từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

Lượng tinh bột sắn cập cảng Hải Phòng tháng 10 tăng mạnh so với tháng trước

Giá khô đậu tương giao dịch ở mức thấp do áp lực tồn kho lớn

Giá khô đậu tương giao dịch ở mức thấp do áp lực tồn kho lớn

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 9 tháng 2016 so sánh với cùng kỳ năm 2015