Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải có xu hướng giảm trong tuần này

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 6/2017)

Tồn kho các loại gạo của Thái Lan năm 2017 (triệu tấn)

Gạo tồn kho bán ra của Chính phủ Thái Lan năm 2017 (triệu tấn)

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 5 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Giá ngô giao dịch nội địa khó lên theo xu hướng thế giới, tồn kho của các nhà máy ở mức cao

Tại thị trường Việt Nam tuần này các DNTM đẩy tăng chào giá bán ngô Nam Mỹ lên quanh mức 4.600 đ/kg (hàng xá) Cái Lân, cao hơn 50-100 đ/kg so với tuần trước, tuy nhiên các giao dịch ở mức giá này không có nhiều, nhu cầu mua của thị trường vẫn rất yếu, tồn kho của các nhà máy còn rất lớn trong đó không ít đơn vị vẫn đang đẩy hàng ra bán.

Giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam, Thái, Ấn Độ theo tuần, đến tuần 3/7-7/7/2017

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London theo tuần, USD/tấn

Diễn biến giá heo hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ tháng 1/2016 - Tuần 1 tháng 7/2017

Tuần này, tình hình heo đi biên tiếp tục sôi động, lượng heo đi biên khá kéo giá heo tiếp tục tăng.

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 5/2017

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Diện tích lúa của Thái Lan

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản 5 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Tương quan giá cá nguyên liệu, cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1/1-23/6/2017

Biểu đồ Giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần 2016-2017

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 5/2017 tăng nhẹ so với tháng trước và đạt tương đương so với cùng kỳ năm trước

Diễn biến giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng nhưng tăng mạnh về giá trị so với cùng kỳ năm 2016

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017 giảm về lượng so với cùng kỳ tháng 4/2016 nhưng tăng mạnh về giá trị do giá điều tăng mạnh