Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Các đơn hàng gạo thơm lớn đi châu Phi lượng từ 4000-6000 tấn, thường đóng bao nhỏ để có thể trực tiếp phân phối trong siêu thị, giá cao hơn đóng bao thường

Ghana và Bờ Biển Ngà tiếp tục là 2 quốc gia hàng đầu nhập khẩu gạo thơm trong tháng 1/2016, trong đó chủ yếu là gạo thơm

Gạo thơm chiếm gần 90% lượng gạo xuất đi châu Phi tháng 1/2016

Xuất khẩu gạo đi châu Phi tháng 1/2016 đạt 100,08 ngàn tấn, tăng 67,7 ngàn tấn so với tháng trước và xấp xỉ cùng kỳ năm trước

Giá đường thô kỳ hạn tăng mạnh sau dự báo thâm hụt toàn cầu 5 triệu tấn đường

Tồn kho cà phê xanh của Mỹ theo tháng, từ tháng 1/2014-01/2016

Giá thu mua tiêu đen xô cuối tháng 2 và đầu tháng 3 giảm mạnh do nguồn cung vụ mới nhiều hơn mọi năm

Tỷ trọng xuất khẩu tôm theo chủng loại tháng 2/2016- tăng tỷ trọng tôm thẻ, giảm tỷ trọng tôm sú

Từ 01/02-23/2/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 8.298 tấn tôm trong đó tôm thẻ chiếm 59,73% tăng 3,4% so với tháng 1/2016; tôm sú chiếm 34,85% giảm 0,57% so với tháng trước.

Giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế về cảng miền Nam tiếp tục giảm trong tháng

Theo số liệu của TCHQ, giá khô đậu tương nhập khẩu trung bình của 3 đơn hàng lớn nhất về cảng miền Nam của các DNTM trong tháng 1 đạt 391 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng trước và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu cá tra fillet theo đơn hàng CFR sang một số khu vực chính tiếp tục suy giảm

Giá xuất khẩu cá tra fillet bình quân theo đơn hàng CFR đến các thị trường chính trong tháng 1/2016 giảm từ 1,2-3,7% so với tháng 12/2015

Xuất khẩu cá tra tháng 1/2016 sang Trung Quốc tăng mạnh 57,39% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam xuất khẩu 7,64 nghìn tấn cá tra sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch đạt 13,32 triệu USD, tăng 57,39% về lượng và 29,83% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra tháng 1/2016 sang Mỹ tăng mạnh 24,65% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam xuất khẩu 11,77 nghìn tấn cá tra sang thị trường Mỹ, kim ngạch đạt 32,42 triệu USD, tăng 24,54% về lượng và 4,09% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra tháng 1/2016 sang EU tăng mạnh 35,39% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam xuất khẩu 10,67 nghìn tấn cá tra sang thị trường EU, kim ngạch đạt 23,63 triệu USD, tăng 35,39% về lượng và 13,24% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra tháng 1/2016 sang Bắc Mỹ giảm 6,72% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam xuất khẩu 17,23 nghìn tấn cá tra sang thị trường Bắc Mỹ, kim ngạch đạt 42,33 triệu USD, giảm 6,72% về lượng và 14,23% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra tháng 1/2016 tăng mạnh 20% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam xuất khẩu 72,79 nghìn tấn cá tra, kim ngạch đạt 141,25 triệu USD, tăng 19,98% về lượng và 2,39% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại Kiên Giang (đồng/kg)

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam từ tháng 1/2015-1/2016

Hoa Kỳ, Ấn Độ và UAE tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu Hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong tháng 1/2016

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo Thơm, 1/2015-1/2016 (USD/tấn, FOB)

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo Nếp, 1/2015-1/2016 (USD/tấn, FOB)