Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu tháng 5 gặp khó khăn

Xuất khẩu qua kênh biên mậu khó khăn, lượng tin bột sắn xuất khẩu trong tháng 5 giảm khá mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu sắn lát tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2016 tiếp tục giảm mạnh so với cả tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt hơn 120 nghìn tấn

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam 2015-2016

Theo Bộ NN&PTNT, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 9/2016 đạt 38 nghìn tấn với giá trị đạt 59 triệu USD.

Trong tháng 8/2016, xuất khẩu điều của Việt Nam tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Xuất khẩu tôm vào Trung Quốc 8 tháng năm 2016- CT Trang Khanh, Anh Khoa giảm thị phần trong khi CT Út Xi tăng thị phần

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam 2015-2016

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 9, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 135 nghìn tấn với giá trị đạt 172 triệu USD, khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2016 đạt 854 nghìn tấn.

Xuất khẩu tôm vào Nhật Bản 8 tháng năm 2016- CTCP Sao Ta, CTCP TS Minh Phú Hậu Giang tăng thị phần trong khi CT CP XNK TS Miền Trung giảm thị phần

Giá thu mua tiêu đen xô nội giảm mạnh

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ tháng 1/2015-9/2016

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm tăng mạnh 15,61% về lượng

Giá đường RS loại 1 bán ra tại các nhà máy tăng mạnh

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Tồn kho cà phê xanh của Mỹ theo tháng, từ tháng 1/2014-8/2016

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm

Xuất khẩu tôm vào Trung Quốc 7 tháng năm 2016- CT Trang Khanh, Anh Khoa giảm thị phần trong khi CT CP Tôm Miền Nam tăng mạnh thị phần

Xuất khẩu cao su tháng 8 tăng mạnh so với tháng 7

Trong tháng 8/2016, Việt Nam đã xuất khẩu 150.253 tấn cao su trị giá 191,33 triệu USD, tăng mạnh 17,7% về lượng và 17,1% về trị giá so với tháng 7/2016.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2014-2016

Giá xuất khẩu đi các thị trường chính biến động trái chiều trong tháng 8

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016