Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ suy giảm đáng kể từ sau ngày 2/8/2017

Tuần 25/08-31/08/2017- Gà trắng từ miền Nam vẫn đang được gom ra ngoài Bắc, kéo giá gà trắng tại miền Nam tiếp tục tăng nhẹ trong tuần qua

Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2016-2017 (đồng/kg)

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-8/2017

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải tăng nhẹ trong tuần này

Diễn biến giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi - Ấn Độ theo ngày, 2016-2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản 7 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Xuất khẩu điều của Việt Nam sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tháng 7/2017

Giá chào gạo Việt Nam giảm do thiếu nhu cầu mới

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-8/2017

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Tuần 18/08-24/08 - Giá gà trắng tại miền Bắc được điều chỉnh tăng thêm do nguồn cung gà thiếu hụt

Diễn biến giá gà trắng tại Đồng Nai năm 2016-2017 (đồng/kg)

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 7/2017)

Lượng MOP nhập khẩu và doanh số bán ra nội địa của Ấn Độ từ năm 2013-2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 7 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 23/8/2017

Giá lúa mỳ có xu hướng tăng trong tháng 7 theo đà tăng của giá thế giới

Giá chào gạo Việt Nam giảm do thiếu nhu cầu mới

Diễn biến giá đường bán buôn tại thị trường Côn Minh theo ngày, NDT/tấn

Diễn biến giá DAP giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-8/2017

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ đầu tuần và tăng trở lại trong cuối tuần