Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Top 10 thị trường xuất khẩu điều tháng 7/2016

Diễn biến giá tiêu xô và tiêu chọn trên sàn IPSTA - Ấn Độ theo ngày, 2015-2016

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo lượng tháng 7/2016

8 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc nhập là nhà nhập khẩu lớn nhất, chiếm 35,3% lượng xuất khẩu gạo Việt Nam

Tháng 8/2016 các doanh nghiệp Việt chủ yếu xuất khẩu nếp đi Trung Quốc, gạo thơm đi châu Phi và gạo 5 đi Malaysia

Xuất khẩu gạo Thơm Việt Nam tháng 8/2016 đạt 122 ngàn tấn, tăng mạnh so với tháng 7, trong đó đi Ghana 67 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Nếp Việt Nam tháng 8/2016 đạt 103,8 ngàn tấn, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó đi Trung Quốc 96 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Trắng Việt Nam tháng 8/2016 đạt 169,4 ngàn tấn, tăng mạnh so với tháng trước tháng trước do giao hàng nhiều đi Malaysia và châu Phi

Tháng 8/2016 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 442 ngàn tấn, kim ngạch 196,3 triệu USD, chủ yếu xuất đi Trung Quốc, Ghana và Malaysia

Nguồn cung nhập khẩu về nhiều khiến giá DDGS liên tục giảm

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, trong tháng 8, nhập khẩu DDGS về Việt Nam đạt khoảng hơn 110 nghìn tấn, tăng 32% so với tháng trước và tăng tới 144% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Xuất khẩu tôm vào Mỹ 7 tháng năm 2016- TS Sóc Trăng tăng thị phần trong khi Tập Đoàn Minh Phú, CTCP Sao Ta giảm thị phần

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su từ tháng 1/2015-8/2016

Theo số liệu TCTK, lũy kế 8 tháng 2016, xuất khẩu cao su đạt 707 nghìn tấn, kim ngạch 111,3 triệu USD, tăng 11,3% về lượng nhưng giảm 3,7% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Giá thu mua cá tra nguyên liệu cỡ 700-900 gr/con trong tuần này tăng nhẹ so với tuần trước

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ tháng 1/2015-8/2016

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu phân bón tháng 8/2016 ước đạt 380 nghìn tấn, trị giá 91 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón ước đạt 2,737 triệu tấn, trị giá 748 triệu USD giảm 4,8% về lượng và giảm 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2016 tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong tháng 7/2016 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7/2016 giảm 11,8% về khối lượng so với tháng trước

Giá thu mua tiêu đen xô nội tăng nhẹ trong tuần