Đồ thị thị trường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đồ thị thị trường

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 09/06-15/06 so với kỳ 02/06-08/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 09/06-15/06 đạt 16.515 tấn thu về 35,13 triệu USD tăng 48,66% về lượng và 47,68% về kim ngạch so với kỳ 02/06-08/06.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 5 so sánh với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong tháng 5 đạt 21.561 tấn thu về 207,68 triệu USD tăng nhẹ 5,49% về lượng và 0,09% về trị giá so với tháng 4.

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 28.9 nghìn tấn cám gạo.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo tổng cục Hải quan Thái Lan, trong tháng 4/2015, xuất khẩu đường của nước này đạt 688.825 tấn, trị giá 257,9 triệu USD.

Lượng xuất khẩu gạo trắng theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo nếp theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2015 đạt 1,61 triệu tấn

5 tháng đầu năm 2015 nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 1,615 triệu tấn; trị giá 507,198 triệu USD

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 03/06-09/09 so sánh với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu tôm đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 03/06-09/06 chiếm tỷ trọng 90,76% so với tổng lượng xuất khẩu chung

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 03/06-09/06 so với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 03/06-09/06 đạt 11.065 tấn thu về 23,92 triệu USD giảm 17,21% về lượng và 16,37% về kim ngạch so với kỳ 27/05-02/06.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 5/2015 (ngàn tấn)

Lượng và Kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan sang Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của Thái Lan sang Việt Nam trong tháng 4/2015 đạt 22.110 tấn, trị giá 9,61 triệu USD, tăng 8,02% về lượng và tăng 12,93% về kim ngạch so với tháng trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 theo kỳ hạn tại sàn giao dịch Tocom

Trung bình tuần 08/06-12/06 giá cao su sàn Tocom kỳ hạn tháng 6, tháng 7 và tháng 8 giảm so với tuần 01/06-05/06 xuống mức lần lượt là 223,1Yên/kg; 224,12 Yên/kg và 226,16 Yên/kg, giảm lần lượt 3,26 Yên/kg, 3,14 Yên/kg và 2,76 Yên/kg.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu phân bón theo chủng loại tháng 5 so với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 354,69 nghìn tấn; trị giá 115,36 triệu USD giảm so với tháng 4 (395,46 nghìn tấn).

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 27/05-02/06 so với kỳ 20/05-26/05

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 27/05-02/06 đạt 13.461 tấn thu về 28,6 triệu USD tăng 17,91% về lượng và 16,09% về kim ngạch so với kỳ 20/05-26/05.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 27/05-02/06 so sánh với kỳ 20/05-26/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 27/05-02/06 chiếm tỷ trọng 91,26% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.496 tấn thu về 48,78 triệu USD.

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2013 –T5/2015

Có cùng xu hướng với giá heo hơi, tuần này, giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ đã giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Diễn biến giá thịt lợn hơi tại Đồng Nai, năm 2013-2015

Tuần này, giá heo hơi tại miền Nam nhìn chung chưa có nhiều biến động, giá vẫn giữ ở mức từ 46.000-47.000 đồng/kg

Diễn biến giá lợn hơi trên 80 kg trên thị trường

Giá heo hơi tuần này tại miền Nam nhìn chung vẫn dao động quanh mức 46.000-47.000 đồng/kg, ổn định so với tuần trước.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu sắn lát lớn trong 5 tháng năm 2015

Thống kê từ Hải quan cho thấy, trong tuần từ 20-26/5, xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam đạt 31,6 nghìn tấn