Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu gạo Nếp tháng 11/2016 đạt 62,7 ngàn tấn, trong đó đi Trung Quốc 57 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Trắng tháng 11/2016 đạt 189,7 ngàn tấn, tăng mạnh so với tháng trước do có 2 tàu ăn hàng đi Cuba

Tháng 11/2016 xuất khẩu gạo đạt 368 ngàn tấn, kim ngạch 162,3 triệu USD, chủ yếu xuất đi Trung Quốc, Cuba và Bờ Biển Ngà

Nhập khẩu Ure trong 11 tháng năm 2016: Vinacam tăng mạnh nhập khẩu so với 11 tháng năm 2015

Trong 11 tháng năm 2016, Vinacam là doanh nghiệp nhập khẩu Ure lớn nhất đạt 125,23 nghìn tấn tăng 103,85% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Mỹ tiếp tục là thị trường đầu ra lớn nhất cho hồ tiêu của Việt Nam

Lượng xuất khẩu một số chủng loại nhân điều lớn trong tháng 10/2016

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam lớn nhất theo lượng tháng 10/2016

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su từ tháng 1/2015-11/2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Kim ngạch xuất khẩu cá tra 11 tháng 2016 tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước

Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam tăng gần 14% trong 11 tháng năm 2016

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam trong tháng 11 đạt 363,4 nghìn tấn

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 10 tháng 2016 so sánh với cùng kỳ năm 2015

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2015-11/2016

Xuất khẩu cà phê tháng 10/2016 của Việt Nam tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái

Giá thu mua tiêu đen trong nước tăng

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su từ tháng 1/2015-11/2016

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Lượng xuất khẩu cá tra fillet và cá nguyên con xẻ bướm đông lạnh vào thị trường Trung Quốc từ 31/8-22/11/2016

Xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2016 ước tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 11 năm 2016 ước đạt 29 nghìn tấn với giá trị 257 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 11 tháng đầu năm 2016 đạt 320 nghìn tấn và 2,59 tỷ USD, tăng 6,2% về khối lượng và tăng 18,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015

Xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tháng 10 tiếp tục tăng do nhu cầu của thị trường Trung Quốc tăng mạnh

Theo thống kê của Hải quan Thái Lan cho thấy, xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10 khi đạt hơn 307,6 nghìn tấn, tăng 20% (tương đương là 51,3 nghìn tấn) so với tháng trước