Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình

Nhập khẩu khô đậu tương về cảng miền Bắc bùng nổ trong tháng 2

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, trong tháng 2, nhập khẩu khô đậu tương về cảng miền Bắc bùng nổ với gần 285 nghìn tấn

Đồ thị tương quan giữa giá DAP thế giới và DAP Việt Nam

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc tăng cả về lượng và giá

Trong tháng 2/2017, FDA đã từ chối 10 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Giá đường kỳ hạn trên thị trường New York và London giảm

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai năm 2015-2017

Nhập khẩu ngô về miền Bắc giảm gần 57% trong tháng 1

Theo số liệu thống kê của TCHQ, trong tháng 1, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 590 nghìn tấn

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-2/2017

Giá cao su RSS3 tiếp tục giảm nhưng bắt đầu hồi phục từ giữa tuần

Thị phần lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính trong tháng 1 năm 2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản năm 2016 so sánh với năm 2015

Cơ cấu xuất khẩu cà phê theo chủng loại của Việt Nam trong tháng 12/2016

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục giảm

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2015 – 2016

Tháng 1/2017, kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam đạt 1 triệu USD

Công suất chế biến của các nhà máy cá tra tại An Giang từ tháng 1/2016-1/2017

Top doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2016

Giá cao su giao dịch tại sàn Thượng Hải đã giảm mạnh trong 6 phiên liên tiếp

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ năm 2016 so sánh với năm 2015