Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-5/2017

Lượng và kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu biên mậu theo tuần từ tháng 1-5/2017

Biểu đồ lượng cà phê tồn kho của Mỹ theo tháng (2016-2017)

Thay đổi tỷ trọng nhập khẩu Ure của Việt Nam từ một số thị trường trong giai đoạn 2012-2017

Diễn biến giá thu mua tiêu đen xô tại Gia Lai, Vũng Tàu và giá chào mua của doanh nghiệp, năm 2016-2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 3 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Diễn biến giá Kali thế giới từ 1/2016-5/2017

Tháng 4/2017 các doanh nghiệp Việt chủ yếu xuất khẩu Nếp và gạo thơm đi Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Thơm tháng 4/2017 đạt 141 ngàn tấn, tăng so với tháng trước, trong đó đi Trung Quốc 51 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Nếp tháng 4/2017 đạt 155 ngàn tấn, giảm nhẹ so với tháng trước, trong đó đi Trung Quốc 148 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Trắng tháng 4/2017 đạt 171 ngàn tấn, giảm mạnh so với tháng trước

Tháng 4/2017 xuất khẩu gạo đạt 534 ngàn tấn, kim ngạch 252 triệu USD, chủ yếu xuất đi Trung Quốc, Cuba và Malaysia

Đông Nam Bộ là khu vực đang có lượng đường tồn kho lớn nhất với 235 tấn

Đông Nam Bộ là khu vực đang có lượng đường tồn kho lớn nhất với 235.494 tấn; tiếp đó là Miền Trung 221.659 tấn, miền Bắc 153.806 tấn và ĐBSCL 61.168 tấn.

Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 01/2016 – 04/2017)

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

DNTM buộc phải bán khô đậu tương dưới giá thành do nhu cầu yếu

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế quy đổi của các DNTM và giá giao dịch tại cảng có thể thấy tháng 4 giá giao dịch tại cảng đã thấp hơn chi phí nhập khẩu thực tế

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ năm 2016- 2017

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ năm 2016- 2017(đồng/kg)

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc giảm về lượng nhưng ổn định về giá

Tương quan giá cá nguyên liệu, giá cá giống và diện tích thả nuôi cá tra tại ĐBSCL từ tháng 1-5/2017

Trong tháng 4/2017, FDA đã từ chối 19 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn