Đồ thị thị trường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Đồ thị thị trường

Trong tháng 2/2016, nhập khẩu đường của Trung Quốc giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Giá heo ở cả hai miền tăng mạnh

Giá khô đậu tương nhập khẩu từ Argentina giảm liên tục tạo điều kiện để giá giao dịch nội địa đi xuống

Theo số liệu thu thập của TCHQ, trong tháng 2, giá khô đậu tương nhập khẩu nguồn gốc Argentina về Việt Nam đạt trung bình 373,9 USD/tấn, giảm 3,1% so với tháng trước.

Nhập khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh do nhập khẩu từ Ấn Độ giảm

Trong tháng 2/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 28,13 triệu USD tôm giảm mạnh 37,84% so với tháng trước tuy nhiên vẫn tăng 62,05% so với tháng 1/2015. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ lớn nhất đạt 17,42 triệu USD giảm 53,14% so với tháng 1/2016.

Các đơn hàng lớn gạo Nếp (FOB) đi Trung Quốc đầu năm 2016 lượng khoảng 500-1000 tấn, giá khá ổn định do nhu cầu vững từ phía Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Nếp đi Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2016 tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm 2015 do nhu cầu nhập Nếp mạnh

Xuất khẩu gạo trắng đi Trung Quốc 2 tháng đầu năm đạt 56 ngàn tấn, giảm 34,5% so với cùng kỳ do mặt bằng giá Việt cao, và Trung Quốc tìm kiếm các nguồn cung khác

Số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong 2 tháng 2016- giảm mạnh so với cùng kỳ

Số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong 2 tháng 2016- giảm mạnh so với cùng kỳ

Xuất khẩu cao su 2 tháng đầu năm 2016 tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch

Giá heo hơi miền Nam có xu hướng nhích lên

Tồn kho đường có xu hướng tăng do vẫn đang trong vụ ép

Tồn kho đường đến 11/3/2016 tại các NMĐ thuộc Hiệp hội là 245.619 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội là 12.793 tấn.

Xuất khẩu cá tra sang Bắc Mỹ 2 tháng đầu năm 2016 giảm mạnh 16,38% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 25,93 nghìn tấn cá tra sang thị trường Bắc Mỹ, kim ngạch đạt 64,04 triệu USD, giảm 8,27% về lượng và 16,38% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Nhập khẩu phân bón 2 tháng đầu năm tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch

Theo số liệu TCHQ, nhập khẩu phân bón trong tháng 2/2016 đạt 187,68 nghìn tấn, kim ngạch đạt 62,78 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón đạt 564,38 nghìn tấn, kim ngạch đạt 166,53 triệu USD. Tăng 0,04% về lượng nhưng giảm 6,05% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam năm 2015-2016

Xuất khẩu hai tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ 2015

Nhập khẩu phân bón tháng 1/2016: Tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong tháng 1/2016, Việt Nam nhập khẩu 376,16 nghìn tấn phân bón, kim ngạch đạt 104 triệu USD, tăng 10,5% về lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch so với tháng 1/2016.

Giá gà tam hoàng tại Đông Nam Bộ quay đầu giảm khá mạnh

Công ty TNHH OLAM Việt Nam tiếp tục là đơn vị xuất khẩu điều lớn nhất trong tháng 1/2016

2 tháng đầu năm 2016, các DN chủ yếu làm hàng đi Hợp đồng tập trung (Indonesia, Philippines, Cuba), xuất khẩu thương mại ít

Tháng 2/2016 các DN chủ yếu làm hàng gạo 15 đi Indo, gạo 25 đi Philippines, gạo 5 đi Cuba và gạo Nếp đi Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Thơm 2/2016 giảm mạnh so với tháng trước nhưng cao hơn cùng kỳ các năm trước do tồn kho nhiều và áp lức xả hàng