Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tuần 04/08-10/08 - Tình hình trên biên trầm lắng khiến giá heo hơi nội địa tuần này có xu hướng giảm nhẹ.

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình từ tháng 1/ 2016-tuần 2 tháng 8/2017(đồng/kg)

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-7/2017

Lượng xuất khẩu cá tra vào một số thị trường trong 7 tháng 2017 so với cùng kỳ

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc giảm về lượng nhưng tăng về giá

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 6/2017)

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2016-2017

FDA không từ chối đơn hàng tôm nào trong tháng 7/2017

Xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 7/2017 giảm mạnh so với tháng trước

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam tăng tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 7/2017

Số liệu thống kê đường ở Ấn Độ năm 2016-2017

Gía Jasmine theo tuần từ năm 2015 đến tuần 32 1/8-4/8/2017

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (triệu USD)

Tuần 28/07-03/08 - Nhu cầu thịt gà tăng trở lại kéo giá gà màu tại Đồng Nai tăng mạnh

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai năm 2016-2017 (đồng/kg)

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thương Hải giảm mạnh

Sản lượng sản xuất theo ngày (nghìn tấn) và công suất sản xuất Ure (%) của Trung Quốc từ 1/2016-7/2017

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 3/8/2017)

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày cập nhật 2/8/2017 (ngàn đồng/kg)

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản 6 tháng 2017 so sánh với cùng kỳ năm 2016

Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất sang Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2017

Tỷ trọng xuất khẩu điều của Việt Nam đi các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2017