Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh

Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018

Tương quan về giá các loài cá thịt trắng phổ biến trên thế giới (Cập nhật 10/2018)

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 31/10/2018)

Top 10 nước xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018

Top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2018

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ 9 tháng 2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

Sản lượng tháng 10 không cao, tồn kho sau tháng 9 hầu như không còn, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn ổn định ở mức cao khiến giá cá nguyên liệu đứng vững ở đỉnh trong tháng 10

Tuần 19/10-25/10: Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2018(đồng/kg)

Công suất sản xuất xuất và tổng tiêu thụ Ure trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020, triệu tấn

Tổng công suất sản xuất Ure của Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục giảm dần trong tương lai, năm 2018 dự kiến khoảng 74 triệu tấn, giảm 7-8% so với năm 2017.

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh trong tuần này

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 23/10/2018)

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản 8 tháng 2018 so sánh với cùng kỳ năm 2017

Tuần 12/10-18/10: Cung-cầu cân bằng, giữ giá gà màu tại cả 2 miền duy trì ổn định trong tuần qua

Giá Ure giao dịch tại Trần Xuân Soạn từ 1/2017-10/2018

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng nhẹ trong đầu tuần nhưng giảm mạnh trong cuối tuần

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, năm 2017-2018

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/10/2018)

Nhu cầu nhập khẩu tấm của Trung Quốc hàng năm