Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ tháng 1/2016-2/2017

Giá cao su RSS3 tiếp tục giảm nhưng bắt đầu hồi phục từ giữa tuần

Thị phần lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi một số khu vực chính trong tháng 1 năm 2017

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Nhật Bản năm 2016 so sánh với năm 2015

Cơ cấu xuất khẩu cà phê theo chủng loại của Việt Nam trong tháng 12/2016

Giá thu mua tiêu đen xô nội địa tiếp tục giảm

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2015 – 2016

Tháng 1/2017, kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam đạt 1 triệu USD

Công suất chế biến của các nhà máy cá tra tại An Giang từ tháng 1/2016-1/2017

Top doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều lớn nhất của Việt Nam trong tháng 12/2016

Giá cao su giao dịch tại sàn Thượng Hải đã giảm mạnh trong 6 phiên liên tiếp

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ năm 2016 so sánh với năm 2015

Top 10 thị trường xuất khẩu nhân điều của Việt Nam trong tháng 12/2016

Tồn kho cà phê của Mỹ tăng mạnh

Cơ cấu chủng loại xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 12/2016

Kim ngạch nhập khẩu đường tháng 12/2017 đạt 11,8 triệu USD

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ, Trung Quốc và EU theo tháng năm 2016

Diễn biến giá Ure thế giới, Ure Trung Quốc từ 1/2016-2/2017

Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu phía Bắc ổn định về lượng