Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 09/1/2020

Tiến độ gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 09/1/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Thị phần xuất khẩu ngô Brazil năm 2019

Giá cá tra nguyên liệu tháng 12/2019 tạo đáy thấp kỷ lục chưa từng có kể từ năm 2011 đến nay, đ/kg

Nhập khẩu SA năm 2019 của Việt Nam ít hơn khoảng 8% so với năm 2018, nghìn tấn

Tuần 03/01/2020-09/01/2020: Giá heo tại Trung Quốc quay đầu giảm vào cuối tuần sau khi có thông tin nước này bán thêm 20.000 tấn thịt heo đông lạnh vào ngày 09/01 (đồng/kg)

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục tăng trong tuần đầu năm mới do giá dầu tăng mạnh, Yên/kg

Trong tháng 12/2019, không có đơn hàng tôm nhập khẩu nào bị FDA từ do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Tiến độ xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đến tháng 12/2019

Tiến độ xuất khẩu đậu tương của Brazil đến tháng 12/2019

Tiến độ xuất khẩu ngô của Brazil đến tháng 12/2019

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 25/12/2019

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 25/12/2019

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 25/12/2019

Tiến độ gieo trồng ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Tiến độ gieo trồng đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 02/1/2020

Tháng 12, giao hàng gạo Việt Nam đi Philippines tăng trở lại, tăng mạnh so với 2 tháng 10 và 11, song vẫn còn thấp hơn nhiều so với các tháng cao điểm 4, 5 và 7 (ngàn tấn)