Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu đậu tương Brazil tính tới tháng 2/2020

Xuất khẩu ngô Brazil tính tới tháng 2/2020

Tuần(13/03/2020-19/03/2020): Tại miền Trung và miền Nam, dân có xu hướng gọi bán nhiều hơn trong khi lực hút heo từ Bắc chậm lại khiến giá giao dịch có chiều hướng giảm trong tuần qua (đồng/kg)

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 19/3/2020

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Xuất khẩu lúa mỳ Argentina niên vụ 2019/20 đến 11/03/2020

Trong tháng 3/2020 lượng DAP nhập khẩu về Việt Nam có thể tăng mạnh 158% so với cùng kỳ 2019, nghìn tấn

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường EU từ 10/2019-10/3/2020, tấn

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm mạnh tuần thứ 4 liên tiếp do ngành sản xuất lốp và xe hơi gián đoạn, NDT/tấn

Ước tính trong tháng 3/2020 xuất khẩu tôm thẻ của Việt Nam tăng khoảng 13% so với tháng 2, tấn

Mỹ và Brazil là hai nước đứng đầu thế giới về sản xuất ethanol (đơn vị: tỷ lít)

Sản lượng ethanol của những quốc gia sản xuất ethanol nhỏ (tỷ lít)

Tiến độ thu hoạch ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 12/3/2020

Lượng xuất khẩu cá tra vào thị trường EU năm 2020, tấn

Tuần (06/03/2020 – 12/03/2020): Giá gà trắng tại cả 2 miền Bắc-Nam đều giảm nhẹ vào đầu tuần và hồi phục trở lại vào những ngày cuối tuần nhờ nguồn cung nội vùng không còn dồi dào (đồng/kg)

Giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam tiếp tục giảm thêm 0,05 USD/lb, xuống còn quanh mức 285-295 USD/lb với hàng W320

Nhập khẩu DAP trong tháng 3 dự kiến gia tăng mạnh, nghìn tấn

Xuất khẩu đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/03/2020

Xuất khẩu ngô Argentina niên vụ 2019/20 đến 04/03/2020