Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất vào Việt Nam năm 2018

Tuần 11/2-14/2/2019: Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2/2019

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm nhẹ trong đầu tuần nhưng tăng nhẹ từ trung tuần

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 12/2/2019)

Tồn kho gạo tại Philippines tháng 1/2018, tháng 12/2018 và tháng 1/2019

Trong tháng 1/2019, FDA đã từ chối 26 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm nhẹ trong tuần này

Giá Urea Trung Quốc xuất khẩu từ tháng 4/2017-1/2019, USD/tấn FOB- Giá Ure xuất khẩu của Trung Quốc suy yếu cùng xu hướng giá thế giới

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 30/1/2019)

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Mỹ năm 2018 so sánh với năm 2017

Tuần 18/1-24/1/2019: Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 4 tháng 01/2019

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 23/1/2019)

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ năm 2018 so sánh với năm 2017

Diễn biến giá nội địa NL/TP IR50404 Việt Nam theo tuần giai đoạn 2015-2018 (VNĐ/kg)

Diễn biến giá xuất khẩu gạo IR50404 5% tấm Việt Nam theo tuần giai đoạn 2015-2018 FOB hàng tàu (USD/tấn)

Tuần 11/1-17/1/2019: Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-1/2019

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

Giá cao su thiên nhiên tại sàn Thượng Hải giảm trong tuần này