Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam theo tháng từ 2013-6/2014

Trong tháng 6/2014, xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam đạt 233,2 nghìn tấn, tăng 16,1% so với tháng trước.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong kỳ 01/07-09/07

Xuất khẩu cá tra Việt Nam trong kỳ 01/07-09/07 đạt 13.013 tấn thu về 29,66 triệu USD.

Top 20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất trong kỳ 01/07-09/07

Trong kỳ 01/07-09/07, CT CP Tập Đoàn TS Minh Phú là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất về kim ngạch đạt 11,29 triệu USD.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón theo tháng, từ 1/2012-6/2014

Trong tháng 6/2014, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đã cao hơn so với mức ước tính trước đó, đạt khoảng 338,65 nghìn tấn.

Top 10 thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam lớn nhất 5 tháng đầu năm 2014 theo lượng

Trung Quốc là thị trường đầu ra lớn nhất của cao su Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2014.

Top 10 doanh nghiệp có lượng nhập khẩu phân bón lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2014

CTCP Vật tư nông sản là doanh nghiệp có lượng nhập khẩu phân bón lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2014.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong kỳ 25/06-01/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 25/06-01/07 đạt 13.056 tấn thu về 29,57 triệu USD.

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-6/2014

Trong tháng 6/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 12,5 nghìn tấn cám gạo, tăng mạnh 34,4% so với tháng trước nhưng giảm 7,4% so với cùng kỳ 2013.

Cơ cấu lượng nhập khẩu tôm đông lạnh của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2014

Indonesia là nhà cung cấp tôm đông lạnh lớn nhất cho Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2014 với 40,5 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 19,7%.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam qua cảng/cửa khẩu trong tháng 5/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 05/2014, xuất khẩu mặt hàng cà phê chủ yếu đi qua cảng Cát Lái (HCM) với lượng xuất khẩu lên đến 44,9 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 28,5% tổng lượng xuất khẩu.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê theo kim ngạch tháng 05/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 05/2014, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Intimex là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam với 39,1 triệu USD, giảm 28,3% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 11,3%.

Top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 5/2014 theo lượng

trong tháng 5/2014, top 10 thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam đã tiêu thụ 22,3 nghìn tấn điều, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng lượng điều xuất khẩu.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 5/2014 theo lượng

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5/2014 với 26,25 nghìn tấn chiếm tỷ trọng 25,2%.

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-5/2014

Nhập khẩu đường của Việt Nam trong tháng 5/2014 giảm mạnh 62,15% so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-6/2014

Xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 6/2014 ước đạt 20 ngàn tấn, kim ngạch 156 triệu USD, tăng 30,46% về lượng và 55,1% về giá trị.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-6/2014

Theo số liệu mới công bố của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 6/2014 đạt khoảng 109.000 tấn với giá trị đạt 229 triệu USD.

Lượng xuất khẩu ure của Trung Quốc theo tháng từ 1/2012-5/2014

Xuất khẩu ure của Trung Quốc trong tháng 5/2014 đạt khoảng 544,5 nghìn tấn, kim ngạch 166,74 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 306,23 USD/tấn.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-15/06/2014

Trong kỳ 1 tháng 6/2014 (1-15/06), Việt Nam đã nhập khẩu 51,6 nghìn tấn lúa mỳ.

Lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan theo tháng từ 1/2012-5/2014

Xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan trong tháng 5/2014 giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 170,3 nghìn tấn.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong kỳ 01/06-25/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/06-25/06 đạt 34.153 tấn thu về 78,39 triệu USD giảm 22,57% về lượng và 21,88% về kim ngạch so với kỳ 01/05-25/05.