Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 8/1 - 14/1 so sánh với kỳ 1/1 - 7/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 95,42% và 96,24% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, năm 2013-2014

Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, năm 2013-2014

Giá cao su thế giới vẫn trong xu hướng giảm do giá dầu suy giảm

Trong phiên giao dịch ngày 14/1, giá cao su các kỳ hạn đều giảm với mức từ 4,6 đến 8,7 yên/kg

Lượng sắn lắt xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-10/2014

Theo số liệu của tông cục hải quan Việt Nam, lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam tháng 10/2014 tăng 27,0 % so với tháng trước và tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 86,5 nghìn tấn. Tính chung 10 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sắn lát của Việt Nam đạt 1.42 triệu tấn, giảm 3.2 % so với cùng kỳ năm trước.

Tương quan giữa giá dầu thô Brent và giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tại chợ Trần Xuân Soạn

Thị trường phân bón hiện nay đang chịu tác động bởi thông tin giá dầu thế giới giảm mạnh.

Lượng nhập khẩu Cám Mỳ của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 11/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 11/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 27,4 nghìn tấn cám mỳ.

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 1/1-7/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 1/1-7/1 đạt 4.001 tấn thu về 8,92 triệu USD giảm 78,65% về lượng và giảm 79,19% về kim ngạch so với kỳ 25/12-31/12.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 25/12 - 31/12 so với kỳ 18/12-24/12

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 95,69% và 92,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2013-2014

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2013-2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 25/12-31/12

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 25/12-31/12 đạt 19.797 tấn thu về 45,43 triệu USD tăng 35,58% về lượng và tăng 38,26% về kim ngạch so với kỳ 18/12-24/12.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 18/12-24/12 so với kỳ 11/12-17/12

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 91,93% và 92,87% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo thơm 11 tháng 2014 (ngàn tấn)

(AgroMonitor) - Lượng xuất khẩu gạo thơm 11 tháng 2014 (ngàn tấn)

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 18/12-24/12

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 18/12-24/12 đạt 13.432 tấn thu về 30,2 triệu USD giảm 6,67% về lượng và giảm 8,1% về kim ngạch so với kỳ 11/12-17/12.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 1/12-15/12 so sánh với kỳ 15/11-30/11

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 93,62% và 93,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2014 dự báo giảm 27,7 phần trăm so với năm 2013

Xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2014 ước đạt 1,8 tỷ USD giảm 27,7% so với năm 2013.

Xuất khẩu urê của Trung Quốc trong tháng 11/2014 tăng 50 phần trăm về lượng so với tháng trước

11 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu Ure của Trung Quốc đạt 11,98 triệu tấn tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2013-11/2014

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng 11/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 303.950 tấn đường, giảm 27,01% so với tháng trước

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 11/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 11/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 14,8 nghìn tấn cám gạo, giảm 8,64% so với tháng trước nhưng tăng 4.96% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng và kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Việt Nam từ 01/2013-15/12/2014

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 12, Việt Nam đã nhập khẩu 10,25 ngàn tấn điều, trị giá 15,64 triệu USD.