Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 5/2014 theo lượng

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5/2014 với 26,25 nghìn tấn chiếm tỷ trọng 25,2%.

Kim ngạch nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-5/2014

Nhập khẩu đường của Việt Nam trong tháng 5/2014 giảm mạnh 62,15% so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-6/2014

Xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 6/2014 ước đạt 20 ngàn tấn, kim ngạch 156 triệu USD, tăng 30,46% về lượng và 55,1% về giá trị.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-6/2014

Theo số liệu mới công bố của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 6/2014 đạt khoảng 109.000 tấn với giá trị đạt 229 triệu USD.

Lượng xuất khẩu ure của Trung Quốc theo tháng từ 1/2012-5/2014

Xuất khẩu ure của Trung Quốc trong tháng 5/2014 đạt khoảng 544,5 nghìn tấn, kim ngạch 166,74 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 306,23 USD/tấn.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-15/06/2014

Trong kỳ 1 tháng 6/2014 (1-15/06), Việt Nam đã nhập khẩu 51,6 nghìn tấn lúa mỳ.

Lượng tinh bột sắn xuất khẩu của Thái Lan theo tháng từ 1/2012-5/2014

Xuất khẩu tinh bột sắn của Thái Lan trong tháng 5/2014 giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 170,3 nghìn tấn.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong kỳ 01/06-25/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/06-25/06 đạt 34.153 tấn thu về 78,39 triệu USD giảm 22,57% về lượng và 21,88% về kim ngạch so với kỳ 01/05-25/05.

Lượng nhập khẩu tôm đông lạnh của Mỹ theo tháng năm 2012-2014

Trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 165,16 nghìn tấn, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-4/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2014, Việt Nam đã xuất 209,6 nghìn tấn cà phê, tăng 108% so với cùng kỳ 2013 nhưng giảm 23,3% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-05/2014

Xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 5/2014 ở mức 16,24 triệu USD, tăng 3,44% so với tháng trước nhưng giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng từ tháng 1/2013-05/2014

Trong tháng 5/2014, Trung Quốc nhập khẩu 174.437 tấn đường, giảm so với 340.186 tấn trong cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức nhập khẩu 274.982 tấn trong tháng 4/2014.

Cơ cấu lượng xuất khẩu phân bón Việt Nam trong tháng 5/2014

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 5/2014 đạt 115,51 nghìn tấn, trị giá 41,24 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước.

Lượng xuất khẩu DAP của Trung Quốc trung bình theo tháng từ 1/2012-5/2014

Trong tháng 5/2014, xuất khẩu DAP trong của Trung Quốc đạt 175,28 nghìn tấn, tăng nhẹ gần 3% so với tháng trước.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 5/2014 theo kim ngạch

CT CP Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cá tra lớn nhất trong tháng 5/2014 chiếm 11,52% tỷ trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 5/2014 theo lượng

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam tháng 5 đạt 59,0 nghìn tấn, trị giá 135,5 triệu USD, giảm 4,75% về lượng và 2,28% về trị giá so với tháng 4/2014.

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 - 5/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2014, Việt Nam đã nhập 128,1 nghìn tấn đậu tương, giảm 24,6% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam đã xuất được 80,3 nghìn tấn sắn lát, giảm 58,8% so với tháng trước và giảm 51,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam đã xuất được 122,8 nghìn tấn tinh bột sắn, tăng 23,1% so với tháng trước.

Lượng sắn lát và sắn củ tươi Việt Nam nhập khẩu theo tháng từ 1/2013-5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam nhập khẩu gần 28 nghìn tấn sắn lát và sắn củ tươi từ Lào và Campuchia, giảm gần 49% so với tháng trước đó.