Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tình hình tồn kho tại nhà máy đường và công ty thương mại thuộc Hiệp hội, cập nhật đến 22/1/2016

Giá heo hơi tại Đông Nam Bộ giảm mạnh

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 13/01-19/01

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 13/01-19/01 chiếm 91,03% trong tổng khối lượng xuất khẩu chung đạt 3.929 tấn thu về 43,69 triệu USD.

Xuất khẩu cá tra năm 2015: Giảm vả về lượng và kim ngạch so với năm 2014

Theo số liệu TCHQ, xuất khẩu cá tra trong năm 2015 đạt 734,88 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1,55 tỷ USD, giảm 8,03% về lượng và 12,6% về kim ngạch so với năm 2014.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Bắc Mỹ 2015: Giảm 1,96% về lượng và 9,85% về kim ngạch

Theo số liệu TCHQ, xuất khẩu cá tra sang thị trường Bắc Mỹ trong năm 2015 đạt 176,14 nghìn tấn, kim ngạch đạt 449,01 triệu USD, giảm 1,96% về lượng và 9,85% về kim ngạch so với năm 2014.

Tốc độ tăng trưởng về lượng, kim ngạch nhập khẩu cao su trung bình theo tháng trong năm 2015 so với năm 2014, %

Nhập khẩu cao su 2015: tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch

Theo số liệu TCHQ, tổng nhập khẩu cao su trong năm 2015 đạt 393,32 nghìn tấn, kim ngạch 651,97 triệu USD, tăng 20,53% về lượng nhưng giảm 0,31% về kim ngạch so với năm 2014.

Giá 3 đơn hàng lớn nhất xuất khẩu gạo thơm đi Châu Phi 1/2014-12/2015 (USD/tấn, FOB)

Lượng xuất khẩu gạo thơm đi một số nước châu Phi năm 2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm đi một số nước châu Phi tháng 12/2015 (ngàn tấn)

Lượng và kim ngạch xuất gạo Thơm đi châu Phi theo tháng, 1/2014-12/2015

Lượng và kim ngạch xuất gạo đi châu Phi theo tháng, 1/2014-12/2015

Giá gà tam hoàng Đông Nam Bộ tiếp tục giảm

Tuần này, giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ giảm tiếp 1.000 đồng/kg so với tuần trước xuống mức 37.000 đồng/kg. Giá gà hiện tại đang ngang bằng so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam theo cảng/ cửa khẩu năm 2015 (%)

Trong năm 2015, lượng sắn lát xuất khẩu qua cảng Quy Nhơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 60% tổng lượng sắn lát xuất khẩu.

Thị phần xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam năm 2015 (%)

Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ tinh bột sắn lớn nhất của Việt Nam với 89,5% tổng lượng xuất khẩu tinh bột sắn nắm 2015 của Việt Nam.

Top 10 thị trường nhập khẩu tiêu Việt Nam theo chủng loại năm 2015

Top 10 thị trường nhập khẩu tiêu Việt Nam theo chủng loại tháng 12/2015

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-12/2015: Giảm cả về lượng và kim ngạch

Về phía xuất khẩu, theo báo cáo 18/01 của Tổng cục Hải quan xuất khẩu phân bón tháng 12/2015 đạt 59.283 tấn; trị giá 16,688 triệu USD giảm 4,6% về lượng và 19,3% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế năm 2015, xuất khẩu phân bón đạt 792.897 tấn, trị giá 279,6 triệu USD giảm 25,2% về lượng và 25,2% về trị giá so với năm 2014.

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-12/2015: Tăng cả về lượng và kim ngạch

Theo báo cáo 18/01 của Tổng cục Hải quan, trong kỳ từ 16/12-31/12/2015, nhập khẩu phân bón đạt 196.625 tấn, kim ngạch đạt 59,6 triệu USD. Tính chung năm 2015, nhập khẩu phân bón đạt 4,5 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,42 tỷ USD tăng 18,7% về lượng và 14,5% về trị giá so với năm 2014.

Nhập khẩu tôm của Việt Nam năm 2015- giảm về trị giá so với năm 2014

Trong 11 tháng 2015, kim ngạch nhập khẩu tôm của Việt Nam đạt 388,06 triệu USD, giảm 11,27% so với cùng kỳ 2014.