Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường trong kỳ 01/06-25/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/06-25/06 đạt 34.153 tấn thu về 78,39 triệu USD giảm 22,57% về lượng và 21,88% về kim ngạch so với kỳ 01/05-25/05.

Lượng nhập khẩu tôm đông lạnh của Mỹ theo tháng năm 2012-2014

Trong 4 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 165,16 nghìn tấn, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-4/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2014, Việt Nam đã xuất 209,6 nghìn tấn cà phê, tăng 108% so với cùng kỳ 2013 nhưng giảm 23,3% so với tháng trước.

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng từ 1/2012-05/2014

Xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 5/2014 ở mức 16,24 triệu USD, tăng 3,44% so với tháng trước nhưng giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng từ tháng 1/2013-05/2014

Trong tháng 5/2014, Trung Quốc nhập khẩu 174.437 tấn đường, giảm so với 340.186 tấn trong cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức nhập khẩu 274.982 tấn trong tháng 4/2014.

Cơ cấu lượng xuất khẩu phân bón Việt Nam trong tháng 5/2014

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 5/2014 đạt 115,51 nghìn tấn, trị giá 41,24 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước.

Lượng xuất khẩu DAP của Trung Quốc trung bình theo tháng từ 1/2012-5/2014

Trong tháng 5/2014, xuất khẩu DAP trong của Trung Quốc đạt 175,28 nghìn tấn, tăng nhẹ gần 3% so với tháng trước.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất tháng 5/2014 theo kim ngạch

CT CP Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cá tra lớn nhất trong tháng 5/2014 chiếm 11,52% tỷ trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 5/2014 theo lượng

Xuất khẩu cá tra của Việt Nam tháng 5 đạt 59,0 nghìn tấn, trị giá 135,5 triệu USD, giảm 4,75% về lượng và 2,28% về trị giá so với tháng 4/2014.

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 - 5/2014

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2014, Việt Nam đã nhập 128,1 nghìn tấn đậu tương, giảm 24,6% so với tháng trước và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam đã xuất được 80,3 nghìn tấn sắn lát, giảm 58,8% so với tháng trước và giảm 51,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tinh bột sắn của Việt Nam trong tháng 5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam đã xuất được 122,8 nghìn tấn tinh bột sắn, tăng 23,1% so với tháng trước.

Lượng sắn lát và sắn củ tươi Việt Nam nhập khẩu theo tháng từ 1/2013-5/2014

Trong tháng 5/2014, Việt Nam nhập khẩu gần 28 nghìn tấn sắn lát và sắn củ tươi từ Lào và Campuchia, giảm gần 49% so với tháng trước đó.

Top 10 thị trường xuất khẩu tiêu Việt Nam trong tháng 5/2014 theo lượng

Trong tháng 5/2014, Hoa Kỳ là thị trường có lượng nhập khẩu tiêu lớn nhất từ Việt Nam với 3,8 nghìn tấn với trị giá 29,6 triệu USD tương ứng với chiếm 18,9% tỷ trọng về lượng và 19,4% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong tháng

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng từ năm 2012-6/2014

Xuất khẩu hồ tiêu nửa đầu tháng 6/2014 đạt 8,149 ngàn tấn, kim ngạch 63,609 triệu USD, tăng 30,46% về lượng và 55,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất tháng 05/2014 theo kim ngạch

Trong tháng 5/2014, CT CP Tập Đoàn TS Minh Phú tiếp tục là doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 5/2014 theo lượng

Trong tháng 5/2014, Việt Nam đã xuất 25,5 nghìn tấn tôm với trị giá đạt 341,7 triệu USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 2,6% về trị giá so với tháng 4/4014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng, từ 1/2013 – 15/6/2014

Từ 1/1 – 15/6/2014, Việt Nam xuất khẩu 297,40 nghìn tấn cao su, đạt kim ngạch 574,33 triệu USD.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón Việt Nam từ tháng 1/2013-5/2014

Theo số liệu Tổng cục thống kê, trong tháng 5/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 280 nghìn tấn phân bón các loại với giá trị kim ngạch là 76 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 25,5% về trị giá so với tháng trước.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ năm 2013-4/2014

Trong 4 tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất 373,5 nghìn tấn phân bón với trị giá đạt 129,1 triệu USD, gỉam 7,3% về lượng và giảm 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.