Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 11/3 – 17/3 so với kỳ 4/3 - 10/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 92,69% và 92,22% trong tổng xuất khẩu chung.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 2/2015 (ngàn tấn)

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-1/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2015 kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam đạt 14,42 triệu USD,

Tương quan giữa giá cà phê vối nhân xô tại Đak Lak với giá phân bón Ure

Giá chào bán nội địa giảm ngoài việc do giảm nhu cầu thì cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như giá nhập khẩu

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 4/3 - 10/3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 4/3 - 10/3 đạt 10.487 tấn thu về 25,54 triệu USD tăng 35,12% về lượng và tăng 44,22% về kim ngạch so với kỳ 25/2 - 3/3.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/3 – 10/3 so với kỳ 25/2 - 3/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 88,87% và 90,84% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo chủng loại, tháng 2/2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-12/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 12/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 204.6 nghìn tấn lúa mỳ, giảm 61.0% so với tháng trước

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 25/2 - 3/3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 25/2 - 3/3 đạt 7.785 tấn thu về 17,75 triệu USD tăng 817,9% về lượng và tăng 986,72% về kim ngạch so với kỳ 18/2 - 24/2.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2014-2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2015 đạt 10,44 ngàn tấn, trị giá 98,91 triệu USD tăng mạnh 132,49% về lượng và tăng 118,82% về kim ngạch so với tháng trước

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 25/2 – 3/3 so với kỳ 18/2 - 24/2

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 92,91% và 89,85% trong tổng xuất khẩu chung.

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc tháng 1/2015 đạt 1,68 triệu tấn

Mức giá xuất khẩu Ure trung bình trong tháng 1/2015 đạt 293,1 USD/tấn

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 18/2 - 24/2

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 18/2 - 24/2 đạt 848 tấn thu về 1,63 triệu USD giảm 93,17% về lượng và giảm 94,30% về kim ngạch so với kỳ 4/2 - 10/2.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 18/2 – 24/2 so với kỳ 4/2 - 10/2

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 100% và 100% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo đi Singapore theo tháng, năm 2013-2015

Nhập khẩu phân bón trong tháng 1/2015 đạt 341,61 ngàn tấn

Xuất khẩu phân bón trong tháng 1/2015 đạt 60,08 ngàn tấn giảm 23,4% so với tháng trước

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 4/2 - 10/2

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 4/2 - 10/2 đạt 12.424 tấn thu về 28,65 triệu USD giảm 3,59% về lượng và giảm 2,59% về kim ngạch so với kỳ 28/1 - 3/2.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/2 – 10/2 so với kỳ 28/1 - 3/2

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 86,62% và 90,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo theo chủng loại tháng 1/2015

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 28/1 - 3/2

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 28/1 - 3/2 đạt 12.887 tấn thu về 29,42 triệu USD giảm 1,55% về lượng và tăng 0,33% về kim ngạch so với kỳ 21/1 - 27/1.