Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 22/07-28/07 so sánh với kỳ 15/07-21/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 22/07-28/07 chiếm 88,32% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.178 tấn thu về 58,54 triệu USD.

Cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 22/07-28/07 so với kỳ 15/07-21/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 22/07-28/07 đạt 15.050 tấn, thu về 31,39 triệu USD, tăng 20,88% về lượng và 22,31% kim ngạch so với kỳ 15/07-21/07.

Lượng nhập khẩu cám mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 80.6 nghìn tấn cám mỳ

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ tháng T1/2014-T7/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015 đạt 519 nghìn tấn, trị giá 760 triệu USD, tăng 13,6% về khối lượng nhưng giảm 9,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-6/2015

Theo số liệu của Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của Thái Lan trong tháng 6/2015 đạt 625,7 ngàn tấn, trị giá 222 triệu USD

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/07-21/07 so sánh với kỳ 08/07-14/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 15/07-21/07 chiếm 89% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 3.360 tấn thu về 37,99 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 15/07-21/07 so với kỳ 08/07-14/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 15/07-21/07 đạt 12.147 tấn, thu về 25,05 triệu USD, giảm 14,59% về lượng và 14,17về kim ngạch so với kỳ 08/07-14/07.

Lượng sản xuất phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 01/2014-5/02015

Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước sản lượng phân đạm urê đạt 945 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 40.4 nghìn tấn cám gạo

Top thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 6/2015 theo lượng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 6/2015, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam với 10.472 tấn

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo KDM theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Tại sàn Thượng Hải, trung bình giá cao su thiên nhiên giao các kỳ hạn tháng 8/2015 đã tăng nhẹ 80 NDT/tấn lên mức 12.202 NDT/tấn, giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2015 tăng 95 NDT/tấn lên mức 12.296 NDT/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 10/2015 tăng nhẹ 24 NDT/tấn lên mức 12.006 NDT/tấn so với tuần trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 7/2015, 8/2015, 9/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Trung bình tuần này, tại sàn giao dịch Tocom giá cao su các kỳ hạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9 đều tăng nhẹ 5,71 Yên/kg, 3,48 Yên/kg và 1,84 Yên/kg so với tuần trước lên mức lần lượt 201,25 Yên/kg (kỳ hạn tháng 7), 202,67 Yên/kg (kỳ hạn tháng 8) và 205,12 Yên/kg (kỳ hạn tháng 9).

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-6/2015

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 6/2015 đạt mức 239.673 tấn

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đức là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6/2015, với hơn 12 ngàn tấn

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-6/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2015 đạt 13,84 ngàn tấn.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 253.3 nghìn tấn lúa mỳ