Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 10/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 10/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 16,2 nghìn tấn cám gạo, giảm 5,81% so với tháng trước và giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2013

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 13/11-19/11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 13/11-19/11 đạt 12.443 tấn thu về 27,82 triệu USD giảm 15,47% về lượng và 12,27% về kim ngạch so với kỳ 06/11-12/11

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 13/11-19/11 so với kỳ 06/11-12/11

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 93,8% và 93,91% trong tổng xuất khẩu chung

Sản xuất phân bón ure của Việt Nam trong 10 tháng 2014 ước đạt khoảng 1,81 triệu tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2013

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, sản xuất phân bón ure của Việt Nam trong 10 tháng 2014 ước đạt khoảng 1,81 triệu tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng nhập khẩu Ngô của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 9/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 9/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 225,6 nghìn tấn ngô, giảm 14,9% so với tháng trước nhưng tăng 324,9% so với cùng kỳ năm 2013

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 05/11-11/11 so với kỳ 29/10-04/11

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 94,48% và 94,64% trong tổng xuất khẩu chung

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 05/11-11/11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 05/11-11/11 đạt 13.917 tấn thu về 29,89 triệu USD giảm 3,74% về lượng và 4,97% về kim ngạch so với kỳ 29/10-04/11.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, từ 01/2013-10/2014

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2014, Việt Nam xuất khẩu 5,8 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 53,54 triệu USD.

Nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ 01/2013-09/2014

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2019, Việt Nam chi 1,77 triệu USD cho nhập khẩu đường, tăng mạnh 73,53% so với tháng trước và tăng mạnh 51,28% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong kỳ từ 19/10-6/11, phân bón Kali vẫn là mặt hàng đứng đầu, tăng mạnh 251,3% về lượng, lên mức 99,76 nghìn tấn

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, trong kỳ từ 19/10-6/11, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt khoảng 234,86 nghìn tấn, kim ngạch 83,32 triệu USD, tăng mạnh 35,4% về lượng và tăng 27,8% về kim ngạch so với kỳ trước.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, từ 01/2013-15/10/2014

Theo thống kê của Tổng Cục Hải quan, từ ngày 01 – 15/10/2014, cả nước xuất khẩu được 14.314 tấn điều, kim ngạch xuất khẩu đạt 98 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 31/10-06/11

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 31/10-06/11 đạt 13.295 tấn thu về 29,06 triệu USD giảm 22,44% về lượng và 19,72% về kim ngạch so với kỳ 24/10-30/10

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 31/10-06/11 so với kỳ 24/10-30/10

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 91,83% và 92,25% trong tổng xuất khẩu chung

Cơ cấu thị trường xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 9/2014

Trong tháng 9, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu đường lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,29 triệu USD, chiếm 51,21% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu chủng loại phân bón cao su Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia trong tháng 9/2014 và 9 tháng 2014, %

9 tháng 2014, Việt Nam xuất khẩu SVR10 sang Malaysia lớn nhất, đạt 98,7 nghìn tấn, kim ngạch 160,6 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 35,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/1-15/10/2014

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong kỳ từ 1/10 – 15/10/2014 đạt khoảng 39,56 nghìn tấn, kim ngạch 15,12 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 01/10-22/10

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/10-22/10 đạt 44.776 tấn thu về 95,66 triệu USD giảm 4,04% về lượng và 5,33% về kim ngạch so với kỳ 01/09-22/09

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 01/10-22/10 so với kỳ 01/09-22/09

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 chiếm tỷ trọng lần lượt 91,55% và 90,9% trong tổng xuất khẩu chung

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 9/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 9/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 41,6 nghìn tấn DDGS, tăng 3,48% so với tháng trước và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm 2013

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ 01/2013-09/2014

Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 9/2014 đạt 524,9 ngàn tấn, trị giá 233,1 triệu USD, tăng 26,04% về lượng và 21,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.