Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Giá xuất khẩu cá tra fillet theo đơn hàng CFR sang EU trong tháng 2/2016 tăng nhẹ

Giá xuất khẩu các tra fillet bình quân theo đơn hàng CFR đến Hà Lan trong tháng 2/2016 tăng 11,15% so với tháng 1/2016 lên mức bình quân 2407 USD/tấn CFR

Giá xuất khẩu cá tra fillet theo đơn hàng CFR sang Bắc Mỹ trong tháng 2/2016 giảm nhẹ

Giá xuất khẩu các tra fillet bình quân theo đơn hàng CFR đến Mỹ trong tháng 2/2016 giảm 5,68% so với tháng 1/2016 xuống mức bình quân 2856 USD/tấn CFR.

Giá xuất khẩu cá tra fillet theo đơn hàng CFR sang EU trong tháng 2/2016 tăng nhẹ

Giá xuất khẩu các tra fillet bình quân theo đơn hàng CFR đến EU trong tháng 2/2016 tăng 6,83% so với tháng 1/2016 lên mức bình quân 2231 USD/tấn CFR. Trong khi đó giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh theo đơn hàng CFR đến thị trường Mỹ vẫn giữ xu hướng giảm.

Xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2016 sang Trung Quốc tăng mạnh về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 11,19 nghìn tấn cá tra sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch đạt 19,65 triệu USD, tăng 62,57% về lượng và 35,64% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2016 sang Mỹ tăng mạnh 33,65% về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 19,87 nghìn tấn cá tra sang thị trường Mỹ, kim ngạch đạt 54,60 triệu USD, tăng 33,65% về lượng và 11,58% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2016 sang EU tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 17,51 nghìn tấn cá tra sang thị trường EU, kim ngạch đạt 38,66 triệu USD, tăng 13,3% về lượng nhưng giảm 3,66% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra sang Bắc Mỹ 2 tháng đầu năm 2016 giảm 8,83% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 28,27 nghìn tấn cá tra sang thị trường Bắc Mỹ, kim ngạch đạt 69,84 triệu USD, tương đương về lượng nhưng giảm 8,83% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm 2016 tăng mạnh về lượng so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 116,41 nghìn tấn cá tra, kim ngạch đạt 226,98 triệu USD, tăng 16,77% về lượng và 0,59% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Trong tháng 2/2016, nhập khẩu đường của Trung Quốc giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Giá heo ở cả hai miền tăng mạnh

Giá khô đậu tương nhập khẩu từ Argentina giảm liên tục tạo điều kiện để giá giao dịch nội địa đi xuống

Theo số liệu thu thập của TCHQ, trong tháng 2, giá khô đậu tương nhập khẩu nguồn gốc Argentina về Việt Nam đạt trung bình 373,9 USD/tấn, giảm 3,1% so với tháng trước.

Nhập khẩu tôm của Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh do nhập khẩu từ Ấn Độ giảm

Trong tháng 2/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 28,13 triệu USD tôm giảm mạnh 37,84% so với tháng trước tuy nhiên vẫn tăng 62,05% so với tháng 1/2015. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ lớn nhất đạt 17,42 triệu USD giảm 53,14% so với tháng 1/2016.

Các đơn hàng lớn gạo Nếp (FOB) đi Trung Quốc đầu năm 2016 lượng khoảng 500-1000 tấn, giá khá ổn định do nhu cầu vững từ phía Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Nếp đi Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2016 tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm 2015 do nhu cầu nhập Nếp mạnh

Xuất khẩu gạo trắng đi Trung Quốc 2 tháng đầu năm đạt 56 ngàn tấn, giảm 34,5% so với cùng kỳ do mặt bằng giá Việt cao, và Trung Quốc tìm kiếm các nguồn cung khác

Số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong 2 tháng 2016- giảm mạnh so với cùng kỳ

Số lượng đơn hàng tôm bị FDA từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong 2 tháng 2016- giảm mạnh so với cùng kỳ

Xuất khẩu cao su 2 tháng đầu năm 2016 tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch

Giá heo hơi miền Nam có xu hướng nhích lên

Tồn kho đường có xu hướng tăng do vẫn đang trong vụ ép

Tồn kho đường đến 11/3/2016 tại các NMĐ thuộc Hiệp hội là 245.619 tấn, tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội là 12.793 tấn.

Xuất khẩu cá tra sang Bắc Mỹ 2 tháng đầu năm 2016 giảm mạnh 16,38% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 25,93 nghìn tấn cá tra sang thị trường Bắc Mỹ, kim ngạch đạt 64,04 triệu USD, giảm 8,27% về lượng và 16,38% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.