Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-05/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 5/2015 đạt 15,34 tấn, trị giá 137,33 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-05/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 5/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 31,43 ngàn tấn, trị giá 222,19 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-04/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 28,30 ngàn tấn, trị giá 195,49 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 09/06-15/06 so với kỳ 02/06-08/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 09/06-15/06 đạt 16.515 tấn thu về 35,13 triệu USD tăng 48,66% về lượng và 47,68% về kim ngạch so với kỳ 02/06-08/06.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 5 so sánh với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong tháng 5 đạt 21.561 tấn thu về 207,68 triệu USD tăng nhẹ 5,49% về lượng và 0,09% về trị giá so với tháng 4.

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 28.9 nghìn tấn cám gạo.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo tổng cục Hải quan Thái Lan, trong tháng 4/2015, xuất khẩu đường của nước này đạt 688.825 tấn, trị giá 257,9 triệu USD.

Lượng xuất khẩu gạo trắng theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo nếp theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2015 đạt 1,61 triệu tấn

5 tháng đầu năm 2015 nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 1,615 triệu tấn; trị giá 507,198 triệu USD

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 03/06-09/09 so sánh với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu tôm đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 03/06-09/06 chiếm tỷ trọng 90,76% so với tổng lượng xuất khẩu chung

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 03/06-09/06 so với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 03/06-09/06 đạt 11.065 tấn thu về 23,92 triệu USD giảm 17,21% về lượng và 16,37% về kim ngạch so với kỳ 27/05-02/06.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 5/2015 (ngàn tấn)

Lượng và Kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan sang Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của Thái Lan sang Việt Nam trong tháng 4/2015 đạt 22.110 tấn, trị giá 9,61 triệu USD, tăng 8,02% về lượng và tăng 12,93% về kim ngạch so với tháng trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 theo kỳ hạn tại sàn giao dịch Tocom

Trung bình tuần 08/06-12/06 giá cao su sàn Tocom kỳ hạn tháng 6, tháng 7 và tháng 8 giảm so với tuần 01/06-05/06 xuống mức lần lượt là 223,1Yên/kg; 224,12 Yên/kg và 226,16 Yên/kg, giảm lần lượt 3,26 Yên/kg, 3,14 Yên/kg và 2,76 Yên/kg.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu phân bón theo chủng loại tháng 5 so với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 5 ước đạt 354,69 nghìn tấn; trị giá 115,36 triệu USD giảm so với tháng 4 (395,46 nghìn tấn).

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 27/05-02/06 so với kỳ 20/05-26/05

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 27/05-02/06 đạt 13.461 tấn thu về 28,6 triệu USD tăng 17,91% về lượng và 16,09% về kim ngạch so với kỳ 20/05-26/05.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 27/05-02/06 so sánh với kỳ 20/05-26/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 27/05-02/06 chiếm tỷ trọng 91,26% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.496 tấn thu về 48,78 triệu USD.

Diễn biến giá gà tam hoàng tại Đồng Nai, năm 2013 –T5/2015

Có cùng xu hướng với giá heo hơi, tuần này, giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ đã giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước.