Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Xuất nhập khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2015 của Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 2,041 triệu tấn, kim ngạch đạt 650,22 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và 11,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 38.4 nghìn tấn DDGS

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 01/07-08/07 so sánh với kỳ 23/06-30/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 01/07-08/07 chiếm 91,27% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 3.984 tấn thu về 47,16 triệu USD

Cơ cấu lượng cá tra xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 01/07-08/07 so với kỳ 23/06-30/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/07-08/07 đạt 12.624 tấn, thu về 26,58 triệu USD, giảm 31,18% về lượng và 29,31% về kim ngạch so với kỳ 23/06-30/06.

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 7/2015, 8/2015, 9/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải

Tại Sàn Thượng Hải, trung bình giá cao su thiên nhiên các kỳ hạn tháng 7; tháng 8; tháng 9 giảm lần lượt 790 NDT/tấn; 819 NDT/tấn; 785 NDT/tấn xuống mức 12.276 NDT/tấn; 12.208 NDT/tấn và 12.397 NDT/tấn.

Diễn biến giá cao su RSS3 theo kỳ hạn tại sàn giao dịch Tocom

Trung bình tuần 06/07-10/07 giá cao su các kỳ hạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9 giảm lần lượt 9,48 Yên/kg, 9,74 Yên/kg và 9,1 Yên/kg so với tuần trước xuống mức tương ứng 197,42 Yên/kg, 200,12 Yên/kg và 203,16 Yên/kg

Lượng sản xuất phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 01/2014-5/02015

Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước sản lượng phân đạm urê đạt 945 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 24/06-30/06 so với kỳ 17/06-23/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 24/06-30/06 đạt 16.716 tấn thu về 34,72 triệu USD, giảm 45,21 về lượng và 39,16% về kim ngạch so với kỳ 17/06-23/06

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 24/06-30/06 so sánh với kỳ 17/06-23/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 24/06-30/06 chiếm 87,60% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.272 tấn thu về 58,96 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 304.76 nghìn tấn ngô

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo tổng cục Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 5/2015đạt 717.118 tấn đường, trị giá 249,8 triệu USD.

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc từ 1/2014-1/2015

Theo số liệu thống kê Trung Quốc, xuất khẩu Ure của Trung Quốc tháng 5 đạt 814,3 nghìn tấn, trị giá 236,25 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 17/06-23/06 so với kỳ 10/06-16/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 17/06-23/06 đạt 11.117 tấn thu về 24,22 triệu USD, giảm 20,58% về lượng và 19,83% về kim ngạch so với kỳ 10/06-16/06.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015 (ngàn tấn)

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 17/06-23/06 so sánh với kỳ 10/06-16/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 17/05-23/06 chiếm tỷ trọng 88,41% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.068 tấn thu về 46,61 triệu USD.

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2015 nước này đã nhập khẩu 522.864 tấn đường

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015

Xuất khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm ước đạt 422 nghìn tấn, trị giá 614 triệu USD, tăng 22,3% về khối lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-5/2015

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam tháng 5/2015 đạt 73.436 tấn, trị giá 26,46 triệu USD giảm 5,5% về lượng nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 4

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 5/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 181.4 nghìn tấn đậu tương

Diễn biến giá thịt lợn hơi tại Đồng Nai, năm 2013-T6/2015

Nối tiếp xu hướng từ tuần trước, giá heo hơi đầu tuần này tại khu vực miền Nam tiếp tục tăng nhẹ