Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 04/05-12/05 so với kỳ 21/04-30/04

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 14/05-20/05 đạt 13.168 tấn thu về 28,95 triệu USD tăng 2,98% về lượng và 4,68% về kim ngạch so với kỳ 07/05-13/05.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 14/05-20/05 so sánh với kỳ 07/05-13/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 14/05-20/05 chiếm tỷ trọng 96,56% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.322 tấn thu về 45,39 triệu USD.

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 41.3 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-04/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 423.3 nghìn tấn ngô

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo tháng, năm 2014-2015

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 04/05-12/05 so với kỳ 21/04-30/04

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 04/05-12/05 đạt 15.524 tấn thu về 33,505 triệu USD tăng 6,44% về lượng và 5,58% về kim ngạch so với kỳ 21/04-30/04

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 06/05-12/05 so sánh với kỳ 29/04-05/05

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 06/05-12/05 chiếm tỷ trọng 89,87% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.111tấn thu về 48,91 triệu USD

Cơ cấu lượng cá tra xuất khẩu đi các thị trường trong tháng 4 so với tháng 3

Xuất khẩu cá tra trong tháng 4 đạt 49.534 tấn thu về 111,7 triệu USD giảm 5,07% về lượng và 8,99% về kim ngạch so với tháng 3.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 29/04-05/05 so sánh với kỳ 22/04-28/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 29/04-05/05 chiếm tỷ trọng 94,97% trong tổng xuất khẩu chung

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 4/2015 (ngàn tấn)

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 15/04-21/04 so sánh với kỳ 08/04-14/04

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 15/04-21/04 chiếm tỷ trọng 93,73% trong tổng xuất khẩu chung.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 15/4-21/4/2015

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 15/04-21/04 đạt 11.812 tấn thu về 26,76 triệu USD giảm 9,37% về lượng và 9,82% về kim ngạch so với kỳ 08/04-14/04

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-3/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 3/2015 nước này đã nhập khẩu 490.545 tấn đường, tăng mạnh 295,88% hay tăng 366.632 tấn so với tháng trước.

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải

Tại sàn Thượng Hải, trung bình tuần giá cao su thiên nhiên các kỳ hạn tháng 6; tháng 7; tháng 8 lần lượt tăng 96 NDT/tấn; 452 NDT/tấn; 514 NDT/tấn lên mức 13.005 NDT/tấn; 12.921 NDT/tấn và 12.981 NDT/tấn

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 9/4-15/4/2015 so sánh với kỳ 2/4-8/4/2015

Lượng xuất khẩu tôm của Top 15 kỳ 9/4-15/4/2015 chiếm tỷ trọng là 92,52% trong tổng xuất khẩu chung.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 9/4-15/4/2015

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 9/4-15/4/2015 đạt 13.385 tấn tấn thu về 31,49 triệu USD tăng 25,49% về lượng và 33,07% về kim ngạch so với kỳ 2/4-8/4/2015

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 3/2015 (ngàn tấn)

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ 1/2014-3/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2014 tăng 35,1% về lượng nhưng giảm 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.