Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Top thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 6/2015 theo lượng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 6/2015, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam với 10.472 tấn

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo KDM theo tháng, 1/2014-6/2015 (ngàn tấn)

Diễn biến giá cao su thiên nhiên kỳ hạn tháng 8/2015, 9/2015, 10/2015 tại sàn giao dịch Thượng Hải, NDT/tấn

Tại sàn Thượng Hải, trung bình giá cao su thiên nhiên giao các kỳ hạn tháng 8/2015 đã tăng nhẹ 80 NDT/tấn lên mức 12.202 NDT/tấn, giá cao su giao kỳ hạn tháng 9/2015 tăng 95 NDT/tấn lên mức 12.296 NDT/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 10/2015 tăng nhẹ 24 NDT/tấn lên mức 12.006 NDT/tấn so với tuần trước.

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 7/2015, 8/2015, 9/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Trung bình tuần này, tại sàn giao dịch Tocom giá cao su các kỳ hạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9 đều tăng nhẹ 5,71 Yên/kg, 3,48 Yên/kg và 1,84 Yên/kg so với tuần trước lên mức lần lượt 201,25 Yên/kg (kỳ hạn tháng 7), 202,67 Yên/kg (kỳ hạn tháng 8) và 205,12 Yên/kg (kỳ hạn tháng 9).

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-6/2015

Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đường của Trung Quốc trong tháng 6/2015 đạt mức 239.673 tấn

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đức là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6/2015, với hơn 12 ngàn tấn

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-6/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2015 đạt 13,84 ngàn tấn.

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 253.3 nghìn tấn lúa mỳ

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 08/07-14/07 so với kỳ 01/07-07/07

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 08/07-14/07 đạt 14.803 tấn, thu về 30,40 triệu USD, tăng 25,22% về lượng và 22,91% về kim ngạch so với kỳ 01/07-07/07.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 08/07-14/07 so sánh với kỳ 01/07-07/07

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 08/07-14/07 chiếm 88,81% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.182 tấn thu về 47,68 triệu USD

Top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 05/2015 theo lượng

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, trong tháng 5/2015 Mỹ là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam với 12.391 tấn.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 6/2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo tháng, năm 2014-2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-15/6/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong kỳ từ 01/06-15/06/2015 đạt 8.154 tấn, trị giá 78,32 triệu USD.

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo lượng tháng 5/2015

Trong tháng 5/2015, Đức là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 16,49% tổng lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 5

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đường của Việt Nam trong tháng 5/2015 giảm mạnh 94,83% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,84 triệu USD.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015

Xuất khẩu cao su của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 đạt 421,28 nghìn tấn, trị giá 613,85 triệu USD, tăng 22% về lượng nhưng giảm 5,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.