Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 17/06-23/06 so sánh với kỳ 10/06-16/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 17/05-23/06 chiếm tỷ trọng 88,41% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.068 tấn thu về 46,61 triệu USD.

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2015 nước này đã nhập khẩu 522.864 tấn đường

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015

Xuất khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm ước đạt 422 nghìn tấn, trị giá 614 triệu USD, tăng 22,3% về khối lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-5/2015

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam tháng 5/2015 đạt 73.436 tấn, trị giá 26,46 triệu USD giảm 5,5% về lượng nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 4

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 5/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 181.4 nghìn tấn đậu tương

Diễn biến giá thịt lợn hơi tại Đồng Nai, năm 2013-T6/2015

Nối tiếp xu hướng từ tuần trước, giá heo hơi đầu tuần này tại khu vực miền Nam tiếp tục tăng nhẹ

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-05/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 5/2015 đạt 15,34 tấn, trị giá 137,33 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-05/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 5/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 31,43 ngàn tấn, trị giá 222,19 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-04/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 28,30 ngàn tấn, trị giá 195,49 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 09/06-15/06 so với kỳ 02/06-08/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 09/06-15/06 đạt 16.515 tấn thu về 35,13 triệu USD tăng 48,66% về lượng và 47,68% về kim ngạch so với kỳ 02/06-08/06.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 5 so sánh với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong tháng 5 đạt 21.561 tấn thu về 207,68 triệu USD tăng nhẹ 5,49% về lượng và 0,09% về trị giá so với tháng 4.

Lượng nhập khẩu cám gạo của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 4/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 28.9 nghìn tấn cám gạo.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-4/2015

Theo tổng cục Hải quan Thái Lan, trong tháng 4/2015, xuất khẩu đường của nước này đạt 688.825 tấn, trị giá 257,9 triệu USD.

Lượng xuất khẩu gạo trắng theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo nếp theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo thơm theo tháng, năm 2014-2015 (ngàn tấn)

Nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2015 đạt 1,61 triệu tấn

5 tháng đầu năm 2015 nhập khẩu phân bón của Việt Nam đạt 1,615 triệu tấn; trị giá 507,198 triệu USD

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 03/06-09/09 so sánh với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu tôm đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 03/06-09/06 chiếm tỷ trọng 90,76% so với tổng lượng xuất khẩu chung

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 03/06-09/06 so với kỳ 27/05-02/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 03/06-09/06 đạt 11.065 tấn thu về 23,92 triệu USD giảm 17,21% về lượng và 16,37% về kim ngạch so với kỳ 27/05-02/06.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 5/2015 (ngàn tấn)