Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc năm 2014 đạt 13,61 triệu tấn

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc tháng 12/2014 đạt 1,63 triệu tấn giảm 30,32% so với tháng 11

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 14/1 - 20/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 14/1 - 20/1 đạt 12.969 tấn thu về 29,37 triệu USD giảm 21,70% về lượng và giảm 20,27% về kim ngạch so với kỳ 7/1 - 13/1.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 14/1 - 20/1 so với kỳ 7/1 - 13/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 93,97% và 95,37% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Nếp 10 phần trăm tấm theo tháng năm 2013-2014 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Nếp 100 phần trăm tấm theo tháng, năm 2013-2014 (ngàn tấn)

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng 2013-14 (ngàn tấn)

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam năm 2014 giảm 18,8 phần trăm về lượng so với cùng kỳ năm 2013

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam năm 2014 đạt 3,795 triệu tấn

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 8/1 - 14/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 8/1 - 14/1 đạt 16.271 tấn thu về 36,35 triệu USD tăng 162,48% về lượng và tăng 164,88% về kim ngạch so với kỳ 1/1-7/1.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 8/1 - 14/1 so sánh với kỳ 1/1 - 7/1

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 95,42% và 96,24% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Jasmine theo tháng, năm 2013-2014

Lượng xuất khẩu gạo OM 4900 theo tháng, năm 2013-2014

Giá cao su thế giới vẫn trong xu hướng giảm do giá dầu suy giảm

Trong phiên giao dịch ngày 14/1, giá cao su các kỳ hạn đều giảm với mức từ 4,6 đến 8,7 yên/kg

Lượng sắn lắt xuất khẩu của Việt Nam theo tháng từ 1/2013-10/2014

Theo số liệu của tông cục hải quan Việt Nam, lượng sắn lát xuất khẩu của Việt Nam tháng 10/2014 tăng 27,0 % so với tháng trước và tăng 64,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 86,5 nghìn tấn. Tính chung 10 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sắn lát của Việt Nam đạt 1.42 triệu tấn, giảm 3.2 % so với cùng kỳ năm trước.

Tương quan giữa giá dầu thô Brent và giá Ure Phú Mỹ, Ure Cà Mau tại chợ Trần Xuân Soạn

Thị trường phân bón hiện nay đang chịu tác động bởi thông tin giá dầu thế giới giảm mạnh.

Lượng nhập khẩu Cám Mỳ của Việt Nam theo tháng từ 1/2013 đến 11/2014

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 11/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 27,4 nghìn tấn cám mỳ.

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 1/1-7/1

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 1/1-7/1 đạt 4.001 tấn thu về 8,92 triệu USD giảm 78,65% về lượng và giảm 79,19% về kim ngạch so với kỳ 25/12-31/12.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 25/12 - 31/12 so với kỳ 18/12-24/12

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 95,69% và 92,35% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2013-2014

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2013-2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 25/12-31/12

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 25/12-31/12 đạt 19.797 tấn thu về 45,43 triệu USD tăng 35,58% về lượng và tăng 38,26% về kim ngạch so với kỳ 18/12-24/12.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 18/12-24/12 so với kỳ 11/12-17/12

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 91,93% và 92,87% trong tổng xuất khẩu chung.