Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ từ 01/09-09/09 so sánh với kỳ từ 23/08-31/08

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cá tra trong kỳ từ 01/09-09/09 đạt 12.307 tấn, thu về 25,31 triệu USD, giảm 20,26% về lượng và 19,62% về kim ngạch so với kỳ từ 23/08-31/08.

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón của Việt Nam tháng 8/2015 và 8 tháng 2015

Trong 8 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 2,843 triệu tấn phân bón, kim ngạch đạt 899,65 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và 14,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014

Diễn biến giá chào bán tiêu đen xô của một số Doanh nghiệp tại Gia Lai 2014 – 2015

Trung bình tuần này (11/9-17/9), giá chào mua tiêu của một số doanh nghiệp tại Gia Lai điều chỉnh giảm

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 01/09-09/09

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong kỳ 01/09-09/09 đạt 8.343 tấn thu về 70,14 triệu USD giảm 8,06% về lượng và 16,9% về trị giá so với kỳ 23/08-31/08. Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 01/09-09/09 chiếm 93,23% so với tổng khối lượng xuất khẩu chung đạt 7.779 tấn thu về 64,91 triệu USD.

Diễn biến giá thu mua điều khô Đắc Lắc theo ngày, từ 8/2014-9/2015

Đầu tuần (10/9), giá thu mua điều khô (chưa bóc vỏ) tại Đắk Lắk điều chỉnh giảm nhẹ 500 đồng/kg so với cuối tuần trước,

Tháng 8, lượng lúa mỳ nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm

Theo số liệu sơ bộ của Hải quan, trong tháng 8, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam đạt 148,7 nghìn tấn, trị giá 37,3 triệu USD, giảm 7,6% về lượng và giảm 6% về trị giá so với tháng trước.

Diễn biến giá đường kỳ hạn (ZCE) Trung Quốc trung bình theo tuần

Tính trung bình tuần này (7/9-10/9), hợp đồng đường trắng giao tháng 11/2015 điều chỉnh tăng mạnh 2,27% hay tăng 113 NDT/tấn so với tuần trước

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2015, 10/2015, 11/2015 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Tại sàn Tocom, giá cao su đã tăng trở lại trong tuần này. Nguyên nhân chủ yếu là do việc đồng Yên tiếp tục suy yếu. Trung bình tuần 31/08-04/09, giá cao su RSS3 giao các kỳ hạn tháng 9/2015, tháng 10/2015 và tháng 11/2015 tăng lần lượt 0,08 Yên/kg, 1,3 Yên/kg và 1,38 Yên/kg lên mức tương ứng 160,3 Yên/kg, 163,5 Yên/kg và 165,76 Yên/kg.

Dự báo giá Urea tại một số khu vực từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016

Theo dự báo của CRU, giá Ure hạt trong và hạt đục các khu vực Biển Đen; biển Baltic; Trung Quốc; Trung Đông sẽ tiếp tục giảm trong tháng 9

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 27/08-02/09

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 27/08-02/09 chiếm 90,37% so với tổng khối lượng xuất khẩu chung đạt 6.314 tấn thu về 60,5 triệu USD.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo tháng 1/2014-8/2015

Top 10 thị trường xuất khẩu gạo theo chủng loại tháng 8/2015 (ngàn tấn)

Top 10 thị trường xuất khẩu gạo theo chủng loại 8 tháng năm 2015 (ngàn tấn)

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo đi Trung Quốc theo tháng 1/2014-8/2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Trắng đi Trung Quốc 1/2014-8/2015

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Thơm đi Trung Quốc 1/2014-8/2015

Giá 3 đơn hàng xuất khẩu gạo 5% lớn nhất đi Trung Quốc 1-8/2015 (USD/tấn)

Giá 3 đơn hàng xuất khẩu gạo Thơm lớn nhất đi Trung Quốc 1-8/2015 (USD/tấn)

Giá 3 đơn hàng xuất khẩu gạo Nếp lớn nhất đi Trung Quốc 1-8/2015 (USD/tấn)

Giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ đã giảm khá mạnh,

Tuần này, giá gà tam hoàng bán ra tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ đã giảm khá mạnh, chỉ còn 28.000 đồng/kg, thấp hơn 4.500-5.000 đồng/kg so với tuần trước.