Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Diễn biến giá cao su RSS3 theo kỳ hạn tại sàn giao dịch Tocom

Trung bình tuần 06/07-10/07 giá cao su các kỳ hạn tháng 7, tháng 8 và tháng 9 giảm lần lượt 9,48 Yên/kg, 9,74 Yên/kg và 9,1 Yên/kg so với tuần trước xuống mức tương ứng 197,42 Yên/kg, 200,12 Yên/kg và 203,16 Yên/kg

Lượng sản xuất phân bón của Việt Nam theo chủng loại từ 01/2014-5/02015

Trong 5 tháng đầu năm 2015, ước sản lượng phân đạm urê đạt 945 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 24/06-30/06 so với kỳ 17/06-23/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 24/06-30/06 đạt 16.716 tấn thu về 34,72 triệu USD, giảm 45,21 về lượng và 39,16% về kim ngạch so với kỳ 17/06-23/06

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 24/06-30/06 so sánh với kỳ 17/06-23/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 24/06-30/06 chiếm 87,60% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 5.272 tấn thu về 58,96 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-06/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 6/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 304.76 nghìn tấn ngô

Lượng và kim ngạch xuất khẩu đường của Thái Lan theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo tổng cục Hải quan Thái Lan, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 5/2015đạt 717.118 tấn đường, trị giá 249,8 triệu USD.

Xuất khẩu Ure của Trung Quốc từ 1/2014-1/2015

Theo số liệu thống kê Trung Quốc, xuất khẩu Ure của Trung Quốc tháng 5 đạt 814,3 nghìn tấn, trị giá 236,25 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 17/06-23/06 so với kỳ 10/06-16/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 17/06-23/06 đạt 11.117 tấn thu về 24,22 triệu USD, giảm 20,58% về lượng và 19,83% về kim ngạch so với kỳ 10/06-16/06.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2015 (ngàn tấn)

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 17/06-23/06 so sánh với kỳ 10/06-16/06

Xuất khẩu đi 15 thị trường lớn nhất trong kỳ 17/05-23/06 chiếm tỷ trọng 88,41% so với tổng lượng xuất khẩu chung đạt 4.068 tấn thu về 46,61 triệu USD.

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-5/2015

Theo tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2015 nước này đã nhập khẩu 522.864 tấn đường

Xuất khẩu cao su của Việt Nam từ T1/2014-T6/2015

Xuất khẩu cao su trong 6 tháng đầu năm ước đạt 422 nghìn tấn, trị giá 614 triệu USD, tăng 22,3% về khối lượng nhưng giảm 5,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam từ 1/2014-5/2015

Xuất khẩu phân bón của Việt Nam tháng 5/2015 đạt 73.436 tấn, trị giá 26,46 triệu USD giảm 5,5% về lượng nhưng tăng 1,1% về trị giá so với tháng 4

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-05/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 5/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 181.4 nghìn tấn đậu tương

Diễn biến giá thịt lợn hơi tại Đồng Nai, năm 2013-T6/2015

Nối tiếp xu hướng từ tuần trước, giá heo hơi đầu tuần này tại khu vực miền Nam tiếp tục tăng nhẹ

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 01/2014-05/2015

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 5/2015 đạt 15,34 tấn, trị giá 137,33 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-05/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 5/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 31,43 ngàn tấn, trị giá 222,19 triệu USD

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam theo tháng, từ tháng 01/2014-04/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4/2015, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 28,30 ngàn tấn, trị giá 195,49 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 09/06-15/06 so với kỳ 02/06-08/06

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 09/06-15/06 đạt 16.515 tấn thu về 35,13 triệu USD tăng 48,66% về lượng và 47,68% về kim ngạch so với kỳ 02/06-08/06.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường tháng 5 so sánh với tháng 4

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong tháng 5 đạt 21.561 tấn thu về 207,68 triệu USD tăng nhẹ 5,49% về lượng và 0,09% về trị giá so với tháng 4.