Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Lượng xuất khẩu gạo Nếp theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu DDGS của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn DDGS,

Lượng nhập khẩu đậu tương của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn không đậu tương,

Lượng nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 223.1 nghìn tấn Lúa mỳ,

Lượng nhập khẩu ngô của Việt Nam 2013-01/2015

Theo số liệu của tổng cục hải quan, trong tháng 1/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 726 nghìn tấn ngô.

Quý 1/2015 nhập khẩu phân bón đạt 846 nghìn tấn, trị giá 257 triệu USD

Nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong tháng 3/2015 đạt 280 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD.

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 19/03-25/03

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 19/3 - 25/3 đạt 12.743 tấn thu về 29,94 triệu USD tăng 8,34% về lượng và tăng 9,43% về kim ngạch so với kỳ 12/3 - 18/3

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 11/3 – 17/3 so với kỳ 4/3 - 10/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 92,86% và 92,79% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo Thơm theo tháng, năm 2013-2015 (ngàn tấn)

Lượng nhập khẩu đường của Trung Quốc theo tháng, từ tháng 1/2014-2/2015

Theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc, trong tháng 2/2015, nước này nhập khẩu 123.913 tấn đường, giảm mạnh 67,84% so với tháng trước và giảm 24,33% so với cùng kỳ năm 2014.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2014-2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2015 đạt 12,03 ngàn tấn, trị giá 108,17 triệu USD tăng 15,24% về lượng

Nhập khẩu phân bón trong tháng 3 năm 2015

Theo báo cáo tháng 3/2015 của Bộ NN&PTNT ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 3 năm 2015 đạt 269 nghìn tấn với giá trị 77 triệu USD

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 11/3 - 17/3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 11/3 - 17/3 đạt 11.240 tấn thu về 26,11 triệu USD tăng 6,77% về lượng và tăng 2,22% về kim ngạch so với kỳ 4/3 - 10/3.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 11/3 – 17/3 so với kỳ 4/3 - 10/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 92,69% và 92,22% trong tổng xuất khẩu chung.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 2/2015 (ngàn tấn)

Kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam theo tháng, từ tháng 1/2014-1/2015

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2015 kim ngạch xuất khẩu đường của Việt Nam đạt 14,42 triệu USD,

Tương quan giữa giá cà phê vối nhân xô tại Đak Lak với giá phân bón Ure

Giá chào bán nội địa giảm ngoài việc do giảm nhu cầu thì cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như giá nhập khẩu

Cơ cấu lượng xuất khẩu cá tra đi các thị trường trong kỳ 4/3 - 10/3

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan xuất khẩu cá tra trong kỳ 4/3 - 10/3 đạt 10.487 tấn thu về 25,54 triệu USD tăng 35,12% về lượng và tăng 44,22% về kim ngạch so với kỳ 25/2 - 3/3.

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 4/3 – 10/3 so với kỳ 25/2 - 3/3

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Top 15 trong kỳ này chiếm tỷ trọng lần lượt 88,87% và 90,84% trong tổng xuất khẩu chung.

Lượng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc theo chủng loại, tháng 2/2015 (ngàn tấn)