Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Giá xuất khẩu bình quân cao su SVR10 theo điều kiện giao hàng CIF và FOB từ tháng 1/2015-8/2016

Giá xuất khẩu bình quân cao su SVR3L theo điều kiện giao hàng CIF và FOB từ tháng 1/2015-8/2016

Tỷ trọng nhập khẩu phân bón DAP của 10 Doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất 8T/2015 và 8T/2016

Trong 8 tháng đầu năm 2016, CT TNHH hàng hóa TGO Hải Phòng đã vươn lên trở thành doanh nghiệp nhập khẩu DAP lớn nhất, chiếm 18,2% tỷ trọng phân bón DAP nhập khẩu của cả nước.

Lượng (tấn) xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc của một số doanh nghiệp chính từ tháng 1-8/2016

Lượng (tấn) xuất khẩu cá tra sang thị trường EU của một số doanh nghiệp chính từ tháng 1-8/2016

Lượng (tấn) xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ của một số doanh nghiệp chính từ tháng 1-8/2016

Xuất khẩu sắn lát và tinh bột sắn của Thái Lan tiếp tục giảm gây áp lực về hàng tồn kho lớn

Thống kê của hải quan Thái Lan cho thấy, trong tháng 7/2016 lượng sắn lát mà Thái Lan xuất khẩu đạt gần 350 nghìn tấn, tiếp tục giảm so với tháng 6 và giảm tới gần 50% so với cùng kỳ năm trước

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc tháng 7 tiếp tục giảm

Nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc trong tháng 7 tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 462 nghìn tấn, thấp nhất kể từ tháng 11/2015

Xuất khẩu tinh bột sắn tháng 6 chỉ đạt mức 122 nghìn tấn, thấp nhất kể từ đầu năm 2015

Xuất khẩu tinh bột sắn trong tháng 6 tiếp tục giảm so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước, khi chỉ đạt hơn 122 nghìn tấn

Xuất khẩu sắn lát tiếp tục giảm mạnh trong tháng 6

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 6/2016 tiếp tục giảm mạnh so với cả tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt hơn 50 nghìn tấn

Xuất khẩu tinh bột sắn qua kênh biên mậu tháng 5 gặp khó khăn

Xuất khẩu qua kênh biên mậu khó khăn, lượng tin bột sắn xuất khẩu trong tháng 5 giảm khá mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu sắn lát tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5

Xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong tháng 5/2016 tiếp tục giảm mạnh so với cả tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt hơn 120 nghìn tấn

Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su Việt Nam 2015-2016

Theo Bộ NN&PTNT, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 9/2016 đạt 38 nghìn tấn với giá trị đạt 59 triệu USD.

Trong tháng 8/2016, xuất khẩu điều của Việt Nam tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Diễn biến giá gà trắng tại Đông Nam Bộ năm 2015-2016

Xuất khẩu tôm vào Trung Quốc 8 tháng năm 2016- CT Trang Khanh, Anh Khoa giảm thị phần trong khi CT Út Xi tăng thị phần

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam 2015-2016

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 9, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 135 nghìn tấn với giá trị đạt 172 triệu USD, khối lượng xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2016 đạt 854 nghìn tấn.

Xuất khẩu tôm vào Nhật Bản 8 tháng năm 2016- CTCP Sao Ta, CTCP TS Minh Phú Hậu Giang tăng thị phần trong khi CT CP XNK TS Miền Trung giảm thị phần

Giá thu mua tiêu đen xô nội giảm mạnh

Lượng và kim ngạch nhập khẩu phân bón từ tháng 1/2015-9/2016