Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tỷ trọng lượng xuất khẩu tôm theo thị trường kỳ 3/8-9/8

Theo số liệu sơ bộ TCHQ, xuất khẩu tôm trong kỳ 03/08-09/08 đạt 4.633 tấn, trị giá 52,69 triệu USD giảm 10,08% về lượng và 12,61% về trị giá so với kỳ 27/07-02/08.

Khô đậu tương nhập khẩu ồ ạt về khiến tồn kho khô đậu tương tại miền Nam ở mức cao

Theo số liệu sơ bộ của TCHQ, trong tháng 7, nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam đạt tới 493,6 nghìn tấn

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

7 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc nhập là nhà nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất, chiếm 35,2% với lượng nhập nếp tăng 140% so với cùng kỳ 2015

Tháng 7/2016 các doanh nghiệp Việt chủ yếu xuất khẩu nếp đi Trung Quốc, gạo thơm đi châu Phi và gạo 5 đi Malaysia, Trung Quốc

Xuất khẩu gạo Thơm Việt Nam tháng 7/2016 đạt 61,89 ngàn tấn, giảm mạnh so với tháng 6

Xuất khẩu gạo Nếp Việt Nam tháng 7/2016 đạt 63,7 ngàn tấn, tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó đi Trung Quốc 55,2 ngàn tấn và Malaysia 3,8 ngàn tấn

Xuất khẩu gạo Trắng Việt Nam tháng 7/2016 đạt 129,7 ngàn tấn, xấp xỉ tháng trước tháng trước tuy nhiên giảm mạnh so với cùng kỳ do không có hợp đồng tập trung

Tháng 7/2016 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 285 ngàn tấn, kim ngạch 126,8 triệu USD, chủ yếu xuất đi Trung Quốc, Malaysia và Ghana

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam đạt hơn 490 nghìn tấn trong tháng 6

Theo số liệu đầy đủ của TCHQ, trong tháng 6, nhập khẩu khô đậu tương của Việt Nam đạt tới 490,6 nghìn tấn

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6/2016

Nhập khẩu phân bón 7 tháng 2016 giảm mạnh so với cùng kỳ 2015

Theo ước tính TCTK, nhập khẩu phân bón tháng 7/2016 ước đạt 380 nghìn tấn, kim ngạch 100 triệu USD. Lũy kế 7 tháng 2016, nhập khẩu phân bón đạt 2,294 triệu tấn, kim ngạch 640 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và 20,5% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015.

Nhập khẩu cao su 7 tháng 2016 tăng về lượng và giảm về kim ngạch

Theo ước tính của TCTK, lũy kế 7 tháng 2016, xuất khẩu cao su tăng 4,9% về lượng nhưng giảm 10,4% về kim ngạch

Xuất khẩu cá tra 6 tháng 2016 tăng 15,72% về lượng và 3,56% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Xuất khẩu cá tra 6 tháng 2016 tăng 15,72% về lượng và 3,56% về kim ngạch so với cùng kỳ 2015

Xuất khẩu tôm vào Mỹ 6 tháng năm 2016- TS Sóc Trăng, Tập Đoàn Minh Phú; Quốc Việt tăng thị phần trong khi Sao Ta, Minh Phú Hậu Giang giảm thị phần

Xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 293,31 triệu USD.

Giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục tăng

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Nam tăng nhẹ

Diễn biến giá lợn hơi tại miền Nam và miền Bắc

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2016 giảm cả về lượng và kim ngạch

Cà phê lưu kho tại các cảng của Mỹ trong tháng 6/2016 tăng 126,424 bao