Đồ thị thị trường
 

Đồ thị thị trường

Tiến độ gieo trồng Lúa mỳ vụ xuân Mỹ tính đến ngày 26/4/2020(%)

Tiến độ gieo trồng Đậu tương Mỹ niên vụ 2020/21 tính đến ngày 26/4/2020(%)

Tiến độ gieo trồng Ngô Mỹ niên vụ 2020/21 tính đến ngày 26/4/2020(%)

Xuất khẩu Đường trắng và Đường tinh luyện Thái Lan đi Trung Quốc, Campuchia (ngàn tấn)

Nhập khẩu Gạo của Côte d’Ivoire (ngàn tấn, niên vụ tháng 10/2019 đến tháng 3 năm 2020)

Nhập khẩu Gạo của Côte d’Ivoire (ngàn tấn, niên vụ tháng 10 đến tháng 3 năm sau)

Tiến độ gieo trồng Lúa mỳ vụ xuân Mỹ niên vụ 2020/21 tính đến ngày 19/4/2020

Tiến độ gieo trồng Đậu tương Mỹ niên vụ 2020/21 tính đến ngày 19/4/2020

Tiến độ gieo trồng Ngô Mỹ niên vụ 2020/21 tính đến ngày 19/4/2020

Kể từ 1/2019, có những tháng xuất khẩu Gạo Việt Nam cao hơn Thái Lan, Quý 1/2020, xuất khẩu Việt Nam tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, Thái Lan giảm 61% so với quý 1/2019 (ngàn tấn)

Xuất khẩu Đường trắng và Đường tinh luyện Thái Lan 2019 đạt 4,6 triệu tấn

Giá heo hơi tại thị trường nội địa quay đầu giảm sau thông tin Chính phủ yêu cầu các công ty lớn giảm giá về mức 60.000 đồng/kg và cân nhắc đưa thịt heo vào mặt hàng bình ổn giá.

Tổng xuất khẩu Đường và xuất khẩu Đường đi Indonesia của Thái Lan

Xuất khẩu Đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 15/4/2020

Xuất khẩu Ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến 15/4/2020

Giá xuất khẩu hạt Điều nhân của Việt Nam có xu hướng tăng lại, thị trường giao dịch bắt đầu sôi động hơn

Xuất khẩu Đường của Thái Lan đi Trung Quốc và Cam Pu Chia

Tiến độ thu hoạch Đậu tương Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 23/4/2020

Tiến độ thu hoạch Ngô Argentina niên vụ 2019/20 tính đến ngày 23/4/2020

Xuất khẩu Khô đậu tương Brazil tính tới tháng 3/2020