Bản tin tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Bản tin tuần

Thị trường hồ tiêu (25/1-31/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội địa biến động tăng nhẹ về cuối tuần

Thị trường mía đường (25/1-31/1/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường sắn và tinh bột sắn (19/1-23/1/2018) - Giá cồn từ ngô và sắn tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ yếu

Thị trường cá tra (18/1- 24/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng nhẹ

Thị trường lúa gạo (23/1-29/1/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

Thị trường điều (22/1-26/1/2018) - Bờ Biển Ngà tiếp tục là thị trường xuất khẩu điều thô lớn nhất vào Việt Nam trong năm 2017, chiếm tới 33,5% tổng thị phần

Thị trường thịt và thực phẩm (19/1-25/1/2018) - Nhu cầu tiêu thụ có chiều hướng tích cực hơn đẩy giá gà trắng tại miền Bắc tăng trở lại trong tuần vừa qua

Thị trường phân bón (22/1-25/1/2018) - Giá urea tại hầu hết các thị trường quốc tế đều giảm nhẹ

Thị trường thức ăn chăn nuôi tuần (18/1-24/1/2018) - Giá khô đậu tương giao xa điều chỉnh tăng theo đà tăng của chào giá nhập khẩu

Thị trường cao su (19/1-25/1/2018) - Giá cao su thế giới quay đầu giảm

Thị trường cà phê (19/1-25/1/2018) - Giá cà phê Robusta - Arabica dao động không đáng kể so với tuần trước

Thị trường hồ tiêu (18/1-24/1/2018) - Giá thu mua tiêu đen xô nội tăng nhẹ sau đó giảm ở mức thấp

Thị trường tôm (18/1-24/1/2017) - Giá tôm thẻ nguyên liệu tại miền Trung không đổi

Thị trường mía đường (18/1-24/1/2018) - Giá đường thế giới có xu hướng giảm

Thị trường lúa gạo (16/1-22/1/2018) - Giá gạo NL/TP IR50405 tăng giá so với cuối tuần trước

Thị trường điều (15/1-19/1/2018) - Nhập khẩu điều của Việt Nam trong tháng 12/2017 tăng gần 50% so với tháng trước

Thị trường cá tra (11/1- 17/1/2018) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục nhích lên

Thị trường phân bón (15/1-18/1/2018) - Thị trường phân bón Việt Nam khá trầm lắng

Thị trường thịt và thực phẩm (12/1-18/1/2018) - Chịu tác động từ thị trường phía Bắc, giá heo hơi trung bình toàn Trung Quốc liên tiếp được điều chỉnh giảm

Thị trường cà phê (12/1-18/1/2018) - Giá cà phê Robusta - Arabica quốc tế tăng mạnh vào ngày cuối tuần