0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến

Thị trường Tôm ngày 13/02/2018

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH – MẬU TUẤT 2018

-

Thị trường tôm ngày 13/2/2018

-

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 13/2

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 4/2-6/2

-

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 5/2-6/2

-

Xuất khẩu thủy sản khởi sắc đầu năm

- Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, XK thủy sản của cả nước đến giữa tháng 1/2018 đạt 260 triệu USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính XK thủy sản trong cả tháng 1/2018 đạt gần 559 triệu USD, tăng gần 14% so với tháng 1/2017.

Thị trường Tôm ngày 12/02/2018