Thị trường Thức ăn chăn nuôi ngày 13/06/2019

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 3/6-7/6

-

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 3/6-7/6

-

Giá ngô bán nội địa ngày 13/6/19

-

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/6/19

-

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 13/6/19

-

Thị trường TĂCN thế giới ngày 13/6/2019: Ngô tăng 1%

- Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 0,4%, ngô tăng 1% và đậu tương tăng 0,5%.

Dịch tả heo châu Phi (ASF) khiến quy mô đàn lợn và số lượng lợn nái Trung Quốc tiếp tục giảm vào tháng 5

-

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/6/2019

-

Giá ngũ cốc và hạt CBOT tiếp tục xu hướng tăng do dự báo mưa quay trở lại

-

Thị trường Thức ăn chăn nuôi ngày 12/06/2019