Thị trường Phân bón ngày 13/06/2019

Phân bón 5/2019 - Thị trường Ure thế giới tiếp tục giữ xu hướng đi lên ở một vài thị trường lớn

-

Thị trường phân bón (7/6/-13/6/2019) - Thị trường phân bón Việt Nam tuần này giao dịch chậm, không có nhiều người mua

-

Tính đến đầu tháng 6/2019, giá DAP Trung Quốc nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, Ga Lào Cai đã giảm 8-11% so với đầu năm 2019

-

Thị trường Phân bón ngày 13/6/2019

-

Hàng tàu phân bón dự kiến cập cảng tại cụm cảng Sài Gòn trong tháng 6/2019, cập nhật ngày 13/6/2019

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Ure bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá Kali bán ra không đổi

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá NPK bán ra giảm nhẹ

-

Thị trường Miền Trung ngày 13/6/2019: Giá phân lân ổn định

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Ure không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá DAP không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá Kali không đổi

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá NPK tạm chững

-

Chợ Trần Xuân Soạn ngày 13/6/2019: Giá SA ổn định

-

Thị trường Phân bón ngày 12/06/2019